Aktualności
31.07.2013

Rzetelnie o energetyce wiatrowej na Warmii i Mazurach

Rzetelnie o energetyce wiatrowej na Warmii i Mazurach

To kolejna dyskusja zainicjowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). Wcześniej przy okrągłym stole dyskutowali burmistrzowie i wójtowie regionu teraz obywatele, dla których energetyka wiatrowa jest ważna.

Czy możliwy jest więc zrównoważony rozwój energetyki wiatrowej w regionie tak cennym przyrodniczo jak Warmia i Mazury? Jak prowadzić inwestycje z uwzględnieniem potrzeb planowania przestrzennego? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć zaproszeni goście - wiceprezes PSEW Agnieszka Wojnarowska, prezes WMAE Andrzej Koniecko i dr Dariusz Łaguna z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Redaktor Sławomir Ostrowski z Polskiego Radia Olsztyn pasjonująco opowiadał o rozwoju energetyki wiatrowej w Danii i w Niemczech.

Prelegenci podkreślali zgodnie, że energetyka odnawialna odegra w obecnej dekadzie olbrzymią rolę. „Polska realizuje założenia polityki klimatycznej, energetycznej i tak ważnej dla Polski polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. W rozwoju energetyki odnawialnej w najbliższym 10-leciu, wobec wprowadzanych przez UE limitów emisji CO2 ograniczających oraz ograniczeń środowiskowych w energetycznym wykorzystaniu biomasy (dotychczas głównym odnawialnym zasobie energii) kluczową rolę odegra energetyka wiatrowa". Wiceprezes Agnieszka Wojnarowska przekonywała, że montowane turbiny są coraz bardziej nowoczesne, a przede wszystkimi bezpieczne dla mieszkańców i środowiska, a dyskusje inwestorów z lokalnymi społecznościami są już praktyką niemal codzienną. Prezes Koniecko wskazywał na fatalny stan linii przesyłowych w województwie. Rozmówcy podkreślali, że wiele samorządów - szczególnie tych spoza głównych szlaków turystycznych - widzi w budowie farm nie tyko korzyści finansowe, ale także szansę poprawy jakości dróg lokalnych i sieci energetycznej. Dla rolników i właścicieli gruntów wiatraki to z kolei dodatkowe źródło przychodu.

Energetyka wiatrowa jest najmniej inwazyjna dla środowiska. Również dla wspomnianego wcześniej krajobrazu, bo nawet jeśli za 20-30 lat znajdziemy inne, doskonalsze źródło energii i jeśli będzie one jeszcze tańsze i bardziej przyjazne dla środowiska, to się po prostu te „brzydkie" i znienawidzone przez niektórych wiatraki po prostu wytnie. Demontaż turbiny „do zera" trwa kilkanaście godzin i po zostanie niewielki kawałek betonu. Skrzydła poddają się w pełni recyklingowi, a wieże to przecież idealny złom. Tak samo generator. A olej z przekładni można przerobić się na olej opałowy, czy napędowy. I nie będzie żadnych szkód środowiskowych. Krajobraz wróci do pierwotnego stanu, nie będzie niebezpiecznych odpadów i co warte podkreślenia teren przez cały czas pracy turbiny jest chroniony i zwykle nie powstają w miejscu farm uciążliwe dla środowiska inwestycje. A to, że przy okazji wyprodukowano czystą zieloną energię jest swego rodzaju efektem ubocznym.
Intencją PSEW jest udostępnianie wiedzy na temat energetyki wiatrowej. Stowarzyszenie wspiera inicjatywy związane z konsultacjami społecznymi oraz merytoryczną współpracę z władzami wojewódzkimi i lokalnymi społecznościami. Zadaniem PSEW jest także informowanie wszystkich zainteresowanych o szansach i ograniczeniach energetyki wiatrowej. W wyniku starań Stowarzyszenia powstały badania nt. stopnia poparcia rozwoju energetyki wiatrowej w województwie warmińsko-mazurskim. Z analiz przeprowadzonych przez TNS Polska w czerwcu b.r. wyraźnie wynika, że zdecydowana większość, bo aż 78% mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego widzi potencjał, jaki dla ich regionu może przynieść inwestycja w energetykę wiatrową. Najczęściej wskazywanymi korzyściami, jakie mogą przynieść inwestycje w energetykę wiatrową, są: korzyści dla środowiska (65%), wzrost dochodów gmin z podatków płaconych przez inwestora (51%) oraz spadek bezrobocia (46%).

W ramach pierwszego z cyklu spotkań odbył się także konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Namaluj wiatr".
Spotkania odbywają się pod patronatem naukowym Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Opieką merytoryczną objął je Instytut Dyplomacji. Cykl odbywa się pod patronatem medialnym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i „Nowego Życia Olsztyna"; Spotkanie poprowadził redaktor Krzysztof Kaszubki z Polskiego Radia Olsztyn. Kolejne spotkanie odbędzie się 27 sierpnia 2013 r.

 

 

 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: