Aktualności
27.05.2022

UWM wprowadza Plan Równości Płci

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjął w maju Plan Równości Płci dla UWM na lata 2022-2024. Dokument opracowano w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone wśród  pracowników uczelni. O ich wynikach i kolejnych działaniach w studiu Radia UWM FM opowiadał Mateusz Dampc - Rzecznik ds. Równości Szans UWM.

Opracowanie Planu Równości Płci dla UWM jest kontynuacją przyjętych przez uczelnię  dobrych  praktyk, a także odpowiedzią na potrzeby społeczności akademickiej - w dążeniu do wdrażania najwyższych standardów  mających  na  celu  zapewnienie  równego  traktowania wszystkich członkiń i członków społeczności uniwersytetu.

"Jeżeli dążymy do tego, aby być uniwersytetem, który będzie przyciągał osoby studiujące, pracowników, różnego rodzaju talenty, to nie możemy zapominać o podkreśleniu różnorodności i dbaniu o zapewnienie równości" - podkreśla Mateusz Dampc, Rzecznik ds. Równości Szans UWM. "Uniwersytet jako bardzo dużo jednostka - skupiająca ludzi o różnych poglądach, doświadczeniach - chce zadbać również o różnorodność płciową."

Plan został stworzony w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone wśród pracowników uczelni oraz analizę struktury zatrudnienia. Na 3017 osób zatrudnionych na UWM (stan z grudnia 2021 roku) 56,5 % stanowią kobiety a 43,5 % - mężczyźni. Ale już na poziomie władz  rektorskich  istnieje  dysproporcja  ze  względu  na  płeć.  Wszystkie stanowiska kadry zarządczej Uniwersytetu zajmują mężczyźni. "W tym przypadku można mówić o  maskulinizacji  władzy  Uniwersytetu. Średni wiek  mężczyzn na wspomnianych stanowiskach to 55 lat" - czytamy w dokumencie.

A jakie wnioski płyną z ankiet przeprowadzonych wśród pracowników? "Istnieją nierówności w  funkcjonowaniu Uniwersytetu - w obszarze równości płci. Mam na myśli zwłaszcza płace. Np. mężczyźni na tych samych stanowiskach badawczych oraz badawczo-dydaktycznych zarabiają więcej. Potrzebna jest też działalność edukacyjna i szkoleniowa, ponieważ bardzo wiele osób ze środowiska akademickiego swojego zachowania nie uznaje za działania dyskryminujące czy nie widzi przekraczania granic, uznając te zachowania za normę (co w rzeczywistości takie nie jest). Chcemy podnosić świadomość całej społeczności akademickiej i uważliwiać na te wszystkie nadużycia. Warto pamiętać też o tym, aby zgłaszać wszystkie nieprawidłowości."

Z Mateuszem Dampcem spotkali się Daria Bruszewska-Przytuła i Piotr Szauer.

Dodajmy, że za realizację Planu Równości Płci dla UWM odpowiadać ma specjalista lub specjalistka ds. równouprawnienia. Takie stanowisko zostanie w najbliższym czasie utworzone na uczelni.

Dokument został przygotowany przez trzyosobowy zespół w składzie: dr Monika Ryndzionek (z Wydziału Nauk Społecznych), dr Kamila Naumowicz (z Wydziału Prawa i Administracji) oraz mgr Mateusz Dampc (Rzecznik ds. Równości Szans). Plan wyznacza m.in. strategiczne cele działania na uczelni. Został on opublikowany na stronach uczelni. Znaleźć można go TU.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: