Aktualności
25.11.2021

UWM na czele Konsorcjum "Zdrowe Życie"

Czy turystyka zdrowotna może być przyszłością naszego regionu? Mocno wierzą w to  m.in. naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dlatego też we wrześniu uczelnia powołała do życia Konsorcjum Naukowo-Technologiczne „Zdrowe życie”. 18 listopada w Kortowie odbyło się  robocze spotkanie tej grupy.

"Konsorcjum przede wszystkim wychodzi naprzeciw realizacji zadań związanych z planowaną nową specjalizacją regionalną - zdrowe życie. Wszystko wskazuje na to, że ta specjalizacja w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej będzie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego funkcjonowała" - przypomina Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prof. Jerzy Przyborowski stanął na czele pięcioosobowego komitetu wykonawczego, który będzie organem zarządzającym Konsorcjum. "Konsorcjum skupia uczelnie, które mają potencjał naukowy i dydaktyczny oraz firmy, które w różny sposób mogą wspierać tzw. turystykę zdrowotną."

Podczas listopadowego spotkania w Kortowie dyskutowano o pierwszych działaniach i planach Konsorcjum. A dlaczego Warmia i Mazury powinny postawić na turystykę zdrowotną? "Przede wszystkim posiadamy potencjał terytorialny, jakim są warunki naturalne. Mamy też świadomość tego, że nasz region nie rozwinie przemysłu w dużym zakresie. A chcemy zatrzymać niekorzystne trendy demograficzne (szczególnie odpływ młodych ludzi z naszego regionu) i stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju. Turystyka jest taką szansą! A turystyka zdrowotna daje możliwość funkcjonowania obiektów nie tylko w sezonie" - odpowiada prof. Przyborowski.

Z prof. Jerzym Przyborowskim spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Do konsorcjum przystąpiły m.in: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Politechnika Śląska, Philips Polska Spółka z o.o., Constance Care S.A., Polski Komitet Paraolimpijski, Fundacja Proturmed, Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: