Aktualności
23.02.2021

Naukowcy z UWM z nagrodą Ministra Edukacji i Nauki

Prof. Irena Wojnowska-Baryła, prof. Andrzej Grzybowski oraz prof. Stanisław Czachorowski zostali w tym roku wyróżnieni nagrodami Ministra Edukacji i Nauki. Są one przyznawane za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej oraz za całokształt dorobku w Dniu Nauki Polskiej.

 

Prof. Irena Wojnowska-Baryła pracuje na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 15 lat kieruje Katedrą Biotechnologii w Ochronie Środowiska. Naukowo specjalizuje się w badaniach związanych z oczyszczaniem ścieków i utylizacją odpadów. Minister Edukacji i Nauki wyróżnił ją za całokształt dorobku naukowego.

"Sama nagroda nie dotyczny tylko moje aktywności naukowej, ale obejmuje również ocenę całościową mojego dorobku akademickiego - a więc działań związanych z aktywnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną. To na pewno bardzo duże wyróżnienie, które podsumowuje moją dotychczasową działalność akademicką. Jestem szczęśliwa, że te moje działania znalazły uznanie w zespole, który oceniał wnioski" - mówiła na antenie Radia UWM FM. "Zajmuję się tzw. biotechnologią środowiskową. To jeden z obszarów badawczych w zakresie inżynierii środowiska. Moje badania dotyczą wykorzystania mikroorganizmów do oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów."

Aktywność pani profesor jest widoczna także poza uczelnią. "Współpracuję z samorządami w zakresie ekspertyz wykonywanych na rzecz różnego typu instalacji stosowanych w ochronie środowiska a także w zakresie gospodarowania odpadami - szczególnie w projekcie nowej elektrociepłowni, która ma powstać w Olsztynie i ma być opalana paliwem alternatywnym produkowanym w instalacji do unieszkodliwiania odpadów. A więc moja działalność jest nie tylko stricte naukową, ale także działaniem na rzecz społeczności lokalnej."

Prof. Andrzej Grzybowski otrzymał nagrodę za znaczące osiągnięcia naukowe. Jest kierownikiem Katedry Okulistyki na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM. To jedyny polski okulista, który znalazł się na liście 2% najbardziej rozpoznawanych naukowców świata przygotowanej przez Uniwersytet Stanforda. Za swoje nowatorskie badania był już wielokrotnie wyróżniany w kraju i na świecie.

"Jeśli chodzi o moje zainteresowania naukowe - to jest ich wiele. Takim tematem, którym zajmuję się bardzo intensywnie w ostatnich latach jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie - szczególnie w okulistyce. To jeden z obszarów medycyny, w którym występuje bardzo prężny rozwój, dlatego, że opiera się w dużej mierze na obrazach. Algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie w sposób w miarę skuteczny wspomagać decyzje lekarza, dokonując weryfikacji, oceny i analizy na dużych bazach" - tłumaczy.

A jak naukowiec z Collegium Medicum przyjął wyróżnienie Ministra Edukacji i Nauki? "Oczywiście wyróżnienia w pracy każdego naukowca są bardzo potrzebne. One utwierdzają nas w przekonaniu, że to, co robimy jest potrzebne i ważne. Stanowią takie istotne dowartościowanie. To także istotna motywacja do dalszej pracy i dalszego rozwoju."

Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymał także prof. Stanisław Czachorowski z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Znany popularyzator nauki z Kortowa został wyróżniony za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. W studiu Radia UWM FM przyznał, że tę informację przyjął z radością.

"Dla każdego z nas jest ważne uznanie i poczucie sprawstwa.  W pracy intelektualnej, dydaktycznej jest to trudne, bo nie widać tego, co robimy. Z tym mają problem wszyscy nauczyciele. Nie wiadomo, czy to, co robimy, przynosi efekt. A zatem dla mnie jest to ważne emocjonalnie, bo jest to poczucie uznania i zauważenia na wydziale. Ogromnie zaskoczyło mnie też pozytywnie dużo gratulacji" - mówił naukowiec z UWM. "Dodam też, że sukces indywidualny ma także zbiorowe korzenie. To nie jest tak, że samodzielnie można pewne rzeczy zrobić. Niewidoczna praca osób z administracji jest równeiż ważna. Za sukcesem kryje się bardzo wiele osób i ich praca."

Prof. Czachorowski jest m.in. koordynatorem Nocy Biologów na UWM. Znamy go także z cyklicznych działań popularyzatorskich prowadzonych w całym regionie. Świetnie odnajduje się również w przestrzeni internetowej, prowadząc naukowego bloga - Profesorskie Gadanie.

Z naukowcami z UWM rozmawiał Piotr Szauer. Nagrody Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są w 5 kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz całokształt dorobku. W tym roku wręczono  74 takie wyróżnienia - 57 indywidualnych i 17 zespołowych. Pełną listę tegorocznych laureatów znaleźć można na stronie MEiN.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: