Aktualności
17.02.2021

Kultura dziecięca w internecie - publikacja dr Joanny Dziekońskiej

"Kultura dziecięca w internecie. Studium netnograficzne" -  to tytuł publikacji dr Joanny Dziekońskiej z Katedry Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. O swoich badaniach i wnioskach dotyczących analizy zachowań najmłodszych w sieci, opowiedziała w studiu Radia UWM FM.

 

Publikacja jest efektem badań przeprowadzonych w toku pisania pracy doktorskiej. Ich celem była rekonstrukcja przejawów kultury dziecięcej generowanej podczas komunikacji internetowej w wybranych miejscach sieciowych. Jakie wnioski płyną z tej analizy? Posłuchajcie!

Z dr Joanną Dziekońską spotkał się Wojtek Miśkiewicz.

 

W wyniku analizy wyłoniono wiele osobliwych przejawów e-kultury dziecięcej. Wśród nich można wyróżnić: brak granic czasowo-przestrzennych kultury dziecięcej, zapośredniczony charakter kontaktów jej członków, istnienie w zaangażowaniu sieciowym dzieci, istnienie kultury w pamięci zewnętrznej, elektroniczny charakter wytworów kultury oraz ich efemeryczność i osobliwość. Wszystkie one świadczą o nowym, cyfrowym obliczu kultury dziecięcej, która wydaje się służyć: zwiększeniu społecznościowego i aktywnego działania dzieci, wzmocnieniu ich autonomii oraz potencjału oporowego wobec szkoły, wzmocnieniu partycypacji w kulturze cyfrowej, a także unifikacji i zacieraniu granic między dziećmi.

Książka "Kultura dziecięca w internecie. Studium netnograficzne" ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: