Aktualności
30.10.2020

Jak to jest być studentem online? - konkurs dla żaków z Warmii i Mazur

Olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego zaprasza do udziału w konkursie na etiudę filmową "Jak to jest być studentem online?". Skierowany jest do żaków z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy chcieliby przedstawić swoją codzienność w kreatywnej formie. Szczegóły zdradziła nam dr Małgorzata Sławińska.

"Główny zamysł konkursu i jego cel dotyczą namysłu a potem podzielenia się z nami refleksją nad tym, jak to jest być studentem online - swoim rozumieniem i odbiorem rzeczywistości online w takiej kreatywnej filmowej formie" - tłumaczy dr Małgorzata Sławińska z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. "Mogą być to filmy fabularne, dokumentalne lub animowane. Oczywiście krótkometrażowe. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 4 minut. Natomiast jeśli chodzi o kryteria oceny prac - obejmują one wartość artystyczną (w tym: oryginalność, indywidualność podejścia, estetykę i formę przedstawienia) i wartość merytoryczną, która zamyka się przede wszystkim w zgodności treści z tematyką konkursu, w obrębie jednego z pól programowych."

Tematy nadesłanych filmów powinny skupić się na jednym z następujących zagadnień:
- kształcenie akademickie w trybie online,
- kontakty społeczne i komunikacja studentów w świecie cyfrowym,
- kultura studencka online,
- media i technologie cyfrowe w życiu codziennym studenta.

Z dr Małgorzatą Sławińską spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 listopada. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów oraz prezentacja najlepszych filmów odbędzie się 11 grudnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim podczas konferencji z cyklu „Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”.

Regulamin konkursu oraz inne szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: