Aktualności
09.09.2020

Stabilizacja na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM

Prof. Iwona Bogacka kontynuuje misję kierowania Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. O najważniejszych wyzwaniach stojących przed pracownikami i studentami tej jednostki naukowo-dydaktycznej oraz formie realizacji zajęć w nowym roku akademickim opowiedziała naszemu reporterowi.

Prof. Iwona Bogacka do składu kolegium dziekańskiego Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie dołączyła w połowie poprzedniej kadencji. Początkowo pełniła funkcję Prodziekana ds. nauki. A następnie - w październiku 2019 roku - zastąpiła na stanowisku Dziekana prof. Tadeusza Kamińskiego, który został powołany do Rady Uczelni. Kieruje także pracą Katedry Anatomii i Fizjologii Zwierząt.

"Był to bardzo dynamiczny okres w moim życiu. Obowiązków było bardzo wiele. Wcześniej mówiłam sobie, że nigdy takiej funkcji się nie podejmę. Ale po namyśle podjęłam się tych obowiązków. I muszę przyznać, że był to okres bardzo trudny i intensywny. Rozpoczęliśmy wdrażanie nowego prawa o szkolnictwie wyższym - Konstytucji dla Nauki. Był to też okres przygotowania i promowania dyscypliny: nauki biologiczne" - podsumowuje ostatnie dwa lata pracy.

W kadencji 2020-2024 w pracy kolegium dziekańskiego wspierać będą ją - podobnie jak w ostatnich dwunastu miesiącach - dr Beata Dulisz (Prodziekan ds. kształcenia) oraz prof. Aleksander Świątecki (Prodziekan ds. studenckich). "Te osoby się sprawdziły, są bardzo zaangażowane. Za część naukową odpowiedzialna jest przewodnicząca rady dyscypliny - prof. Nina Smolińska. Ta współpraca układa nam się znakomicie, wręcz wzorcowo. Afmosfera jest również idealna, więc nie widziałam potrzeby zmian na tych stanowiskach. Oprócz tego mam nadzieję, że wspiera mnie cały wydział. Niezwykle ważne są działania wszystkich pracowników i ich zaangażowanie."

Najważniejszym wyzwaniem na kolejne lata będzie utrzymanie wysokiej kategorii naukowej. "Czeka nas ewaluacja w 2022 roku. Bardzo solidnie się do niej przygotowujemy. Mimo, że dorobek naukowy plasuje nas w czołówce wydziałów na Uniwersytecie, mamy tę świadomość i powinniśmy mieć tę pokorę, że nie jesteśmy oceniani i porównywani z wydziałami naszego Uniwersytetu, ale z bardzo silnymi jednostkami w kraju a do tego jeszcze insytutami badawczymi. To sprawia, że ta ewaluacja będzie bardzo trudna. Jestem przekonana, że uda nam się osiągnąć co najmniej kategorię B+, bo to daje nam taką gwarancję stabilności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że niższa kategoria oznaczałaby utratę możliwości nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Ale to również bardzo duże straty finansowe dla wydziału."

Z prof. Iwoną Bogacką spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, z której dowiecie się także, w jaki sposób prowadzone będą zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Z dziekanami wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 będziemy spotykać się przez cały wrzesień. O ich planach, formie realizacji zajęć w semestrze zimowym i najważniejszych wyzwaniach opowiemy w Magazynie Akademickim Radia UWM FM.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: