Aktualności
24.07.2020

Zakończyły się wybory do Senatu UWM

Znamy skład osobowy Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2020-2024. Wybory zakończyły się 23 lipca, a poszczególne głosowania odbywały się zarówno tradycyjnie jak i zdalnie. Naszym gościem była przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. Iwona Konopka.

 

Skład Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2020-2024 będzie tworzyć 50 osób. 27 z nich to naukowcy posiadający tytuł profesora lub profesora uczelni (w tym Rektor elekt UWM). 10 kolejnych mandatów przypada pracownikom z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni, a 3 - pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi. "Według Statutu uczelni 20 procent głosów w Senacie przypada studentom i doktorantom (9 studentów i 1 doktorant)" - dodaje przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. Iwona Konopka.

Wybory zakończyły się 23 lipca. Skład Senatu UWM na kadencję 2020-2024 prezentuje się następująco:

Dr hab. wet. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
Dr hab. Maciej Bocheński, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki)
Prof. dr hab. Iwona Bogacka (Wydział Biologii i Biotechnologii)
Prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz (Wydział Nauk Technicznych)
Prof. dr hab. Urszula Czarnik (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
Dr n. wet. Michał Dąbrowski (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)
Dr Elżbieta Ejdys (Wydział Biologii i Biotechnologii)
Mgr Jakub Goerick (Rada Samorządu Doktorantów)
Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM (Wydział Lekarski)
Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Dr n. med. Rakesh Jalali (Wydział Lekarski)
Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
Mgr inż. Barbara Kloc (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego)
Dr Wojciech Kotowicz (Wydział Nauk Społecznych)
Mateusz Kowalski (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego)
Dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Dr Michał Krzykowski (Wydział Prawa i Administracji)
Maksymilian Kurowski (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego)
Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
Dr inż. Michał Łopata (Wydział Geoinżynierii)
Dr hab. Adam Mieczykowski, prof. UWM (Wydział Sztuki)
Dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)
Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych)
Dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM (Wydział Sztuki)
Dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM (Wydział Geoinżynierii)
Zuzanna Przewodowska (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego)
Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych)
Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM (Rektor elekt UWM)
Kacper Reczkowski (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego)
Dr Renata Rozbicka (Wydział Humanistyczny)
Prof. dr hab. Jakub Sawicki (Wydział Biologii i Biotechnologii)
Maciej Sikorski (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego)
Aleksandra Siwiecka (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego)
Mgr inż. Anna Smoczyńska (Biuro ds. Nauki)
Dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM (Szkoła Zdrowia Publicznego)
Dr hab. Paweł Sowiński (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
Jakub Stefaniak (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego)
Prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
Piotr Wałejko (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego)
Prof. dr hab. Lidia Wądołowska (Wydział Nauki o Żywności)
Prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz (Wydział Geoinżynierii)
Dr hab. inż. Sławomir Wierzbicki, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych)
Mgr Paweł Wiereńko (Wydział Lekarski)
Dr Tomasz Wierzejski (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Dr inż. Adam Więk (Wydział Nauki o Żywności)
Kamil Witowicz (Straż Uniwersytecka)
Dr hab. Miron Wolny, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)
Dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM (Wydział Teologii)

"Pozostałe osoby, które zgłoszono do wyborów z wydziałów (łącznie 30 osób) znajdują się na rezerwowej liście (zarówno w grupie profesorów jak i nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni). W miarę opróżnienia miejsc w Senacie będą uzupełniać je, zgodnie z rankingiem" - dodaje prof. Konopka.

Przez najbliższe dni każdy wyborca ma jeszcze prawo do składania protestów wyborczych. "Ewentualny protest rozpatrywałby Senat, który w starym składzie może zostać zwołany 25 sierpnia. Jeśli nie będzie takiej potrzeby - czyli żaden protest nie wpłynie do Uczelnianej Komisji Wyborczej do wtorku 28 lipca - w środę wyniki staną się prawomocne i nowi senatorowie będą mogli rozpocząć kadencję i działać na rzecz Uniwersytetu."

Z prof. Iwoną Konopką spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Senat UWM w nowym składzie swoją pracę rozpocznie we wrześniu.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: