Aktualności
01.07.2020

Na UWM rusza projekt Spotkania z Nauką

1 lipca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zainaugurowano dwuletni projekt edukacyjny "Spotkania z Nauką". Zaangażowało się w niego ponad 50 pracowników naukowych uczelni. Na czym dokładnie będą polegały ich działania? O to zapytaliśmy prof. Stanisława Czachorowskiego.

 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć nauk ścisłych, głównie nauk biologicznych, w szerokich kręgach społecznych, w szczególności wśród młodzieży szkół średnich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i sąsiednich. Dodatkowym zadaniem ma być budowanie kapitału naukowego (zachęcanie do kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym) oraz popularyzacja oferty kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wśród młodzieży licealnej.

Młodzież uczestnicząca w specjalnych wydarzeniach i zajęciach pozna pełen cykl powstawania wiedzy, z uwzględnieniem obserwacji, dostrzegania problemu, dyskusji, analizy, działania i przedstawiania rezultatów badań. Aktywizujące metody upowszechniania wiedzy uwzględniają wyniki badań psychologicznych i neurodydaktyki, dotyczące procesu uczenia się.

Projekt ma być realizowany przez 24 miesięce. W tym czasie ponad 50 pracowników UWM zorganizuje m.in.: 4 pikniki naukowe (dla co najmniej 2000 osób), dwa obozy naukowe na Uniwersytecie, 60 wykładów, warsztatów i kawiarni naukowych w formie wyjazdowej, 12 cyklicznych spotkań z wykładami i warsztatami na uczelni, trzy wystawy półroczne w Bibliotece UWM oraz cztery wystawy objazdowe. Opublikowanych zostanie także co najmniej 150 krótkich tekstów i filmików popularnonaukowych na blogu oraz w mediach społecznościowych. Bezpośredni udział w zajęciach i wystawach weźmie co najmniej 4000 osób, a przekaz medialny dotrze do co najmniej 1 500 000 odbiorców w kraju i za granicą.

Oficjalnym rozpoczęciem projektu będzie zaplanowane na 2 lipca webinarium. Poprowadzi je prof. Stanisław Czachorowski. O badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie oraz o projekcie edukacyjnym Spotkania z Nauką opowiedzą także: prof. Nina Smolińska, prof.. Dorota Juchno i dr hab. Anna Biedunkiewicz. W spotkaniu weźmie udział także p. Wioletta Śląska-Zyśk - dyrektor Centrum Promocji Nauki i Innowacji "Kortosfera".

Z prof. Stanisławem Czachorowskim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Projekt jest finansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji znajdziecie na stronie: spotkanianauka.blogspot.com

Przyjaciele - stań się jednym z nich: