Aktualności
25.06.2020

Na UWM obradowała Rada Uczelni

Od ponad roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie działa Rada Uczelni. Do jej kompetencji należy m.in. monitorowanie zarządzania uczelnią, jej gospodarki finansowej, opiniowanie projektów oraz współdziałanie z Senatem i Rektorem. O dotychczasowej pracy opowiedział nam prof. Marek Chmaj.

Z prof. Markiem Chmajem - przewodniczącym Rady Uczelni - rozmawiał Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie!

Kadencja obecnej Rady Uczelni kończy się 31 grudnia 2020 roku. Kolejne spotkanie jej członków zaplanowano we wrześniu.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: