Aktualności
13.02.2020

Współpraca UWM z Izbą Administracji Skarbowej w Olsztynie

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Ryszard Górecki podpisał wspólnie z przedstawicielami czterech innych organizacji porozumienie w sprawie współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Olsztynie. O jego szczegółach opowiedział nam Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Jarosław Dobkowski.

"Współczesne prawo podatkowe podlega wielu zmianom. Jest elastyczne, otwarte na obywateli, na podatników, przedsiębiorców. Od paru lat wchodzi w życie reforma prawa podatkowego, która ma na celu umożliwienie koncyliacji, mediacji, podpisywania ugód i tym podobnych tzw. miękkich rozwiązań. Izba Administracji Skarbowej jako podmiot najbardziej zainteresowany w tego typu rozwiązaniach zaprosiła do współpracy wielu interesariuszy, którzy mogliby się zainteresować promocją tego typu rozwiązań, które będą przydatne społeczności lokalnej" - tłumaczy Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jarosław Dobkowski.

Porozumienie z Izbą Administracji Skarbowej oprócz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podpisały: Krajowa Administracja Skarbowa, Olsztyńska Loża Business Center Club, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Związek Pracodawców Prywatnych.

W jaki sposób skorzysta na tym UWM? "Rola uczelni to przede wszystkim doskonalenie zawodowe, a więc uczestniczenie w różnego rodzaju szkoleniach i organizowanie tych szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników administracji skarbowej. Ale to także kształcenie ustawiczne w formie studiów podyplomowych, wzmocnienie kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji. Mamy specjalność administracja skarbowa i będziemy czynić starania żeby ją usamodzielnić i powołać nowy, odrębny kierunek studiów: administracja skarbowa i doradztwo podatkowe. Jego absolwent będzie posiadał wybitnie specjalistyczną wiedzę w obszarach, które są przedmiotem tego porozumienia."

Z prof. Jarosławem Dobkowskim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Porozumienie zostało podpisane 11 lutego w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: