Aktualności
12.02.2020

Studencie - oceń jakość realizacji zajęć dydaktycznych na UWM

Tradycyjnie już pod koniec semestru na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadzone są badania ankietowe pod hasłem: "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych". Jak oceniasz pracę swoich wykładowców w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Studencie - wyraź swoją opinię do 23 lutego!

Badania ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" prowadzone są za pomocą ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza zamieszczonego w aplikacji USOSweb w terminie od 7 stycznia do 23 lutego. Ich zakresem objęci zostali nauczyciele akademiccy, studenci wszystkich poziomów kształcenia i form studiów oraz doktoranci.

Celem badania jest gromadzenie opinii na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych, stosowanych form i metod kształcenia, uzyskanie informacji na temat relacji interpersonalnych pomiędzy nauczycielem akademickim i interesariuszami procesu dydaktycznego oraz stosunku nauczyciela akademickiego do obowiązków. Procedurą objęte są zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Szczegóły w rozmowie z naszym reporterem zdradza Aldona Stec z Biura ds. kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Posłuchajcie.

Z Aldoną Stec spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: