Aktualności
04.02.2020

Co wiemy o historii Kortowa?

Dziś w Kortowie mieści się jeden z piękniejszych w Europie kampusów studenckich. Jednak dzielnica Olsztyna kryje w sobie wiele tajemniczych historii sprzed lat. Opowiedziała nam o nich dr hab. Monika Kotowska z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Foto: Archiwum i Muzeum UWM

"Ślady pierwszego koczowiska ludzkiego założonego na obszarze obecnego Kortowa sięgają schyłku pierwszej epoki kamienia - około 8000 lat p.n.e. W późniejszych latach obszar ten zamieszkiwały różne plemiona staropruskie. Zresztą Korto w języku staropruskim to po prostu gaj czy niewielki las.  Warto też wspomnieć, że w 1933 roku na wzgórzu koło lasu nazywanego Ptasim Gajem odkryto cmentarzysko, które liczyło około 40 grobów" - przypomina dr hab. Monika Kotowska.

Mimo, że o historii Kortowa wiemy już całkiem sporo, pewna część obecnego miasteczka akademickiego nadal pozostaje niezbadana. Najczęściej źródła książkowe wspominają tragiczną historię zbrodni popełnionej tu przez żołnierzy radzieckich w 1945 roku.

"Pierwsza wzmianka o Kortowie pochodzi z 1886 roku. Wówczas 2 czerwca powstał tu Kortowski Zakład dla Obłąkanych z dwoma oddziałami - dla kobiet i mężczyzn. W tym czasie na terenie Prus Wschodnich znajdowało się około 7000 osób chorych umysłowo. W kolejnych latach aż do 1907 roku ośrodek sukcesywnie rozbudowywano i zmianiano jego oblicze. Z czasem zaczął przypominać koszary, zakład karny niż szpital. Ale trzeba też powiedzieć, że była to jedna z największych i najbardziej nowoczesnych placówekna terenie Prus Wschodnich. W tej placówce oprócz działalności typowo leczniczej wykonywano też eksperymenty, przeprowadzano obserwacje, wydawano opinie sądowo-psychiatryczne".

W zakładzie prawdopodobnie dokonywano w późniejszych latach eutanazji.

Z dr hab. Moniką Kotowską spotkał się Piotr Sternik. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Najlepszym źródłem informacji dotyczących historii Kortowa jest książka Stanisława Piechockiego "Czyściec zwany Kortau - nieznana hitoria".

Przyjaciele - stań się jednym z nich: