Aktualności
29.01.2020

Nowe kierunki w ofercie kształcenia UWM

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, chemia, kryminologia oraz psychologia - to nowe kierunki studiów, które znalazły się w ofercie kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021. Opowiedział nam o nich Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Jerzy Przyborowski.

"Stawiamy na rozwój całej uczelni. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby podreślać tę uniwersyteckość. Bo Uniwersytet musi być reprezentowany w sferze dydaktyki, badań przez w zasadzie wszystkie dziedziny nauki. A w szczególności musi być tutaj miejsce dla nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i pozostałych" - podkreśla prof. Jerzy Przyborowski.

Dlatego też nowe kierunki kształcenia pojawią się na kilku wydziałach UWM: bezpieczeństwo i certyfikacja żywności (Wydział Nauki o Żywności), chemia (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), kryminologia (Wydział Prawa i Administracji) oraz psychologia (Wydział Nauk Społecznych).

Prorektor ds. kształcenia i studentów UWM tłumaczy, że uczelnia cały czas stara się reagować na zapotrzebowanie rynku pracy. "Opieramy się o wyniki przeprowadzonych analiz. Zawsze na tej podstawie przygotowujemy nowości w ofercie dydaktycznej. O niektórych z tych kierunków mówiło się już wcześniej, ale nie byliśmy jeszcze wtedy do końca przygotowani. Do tego trzeba podchodzić w sposób odpowiedzialny.  Trzeba być przygotowanym w zakresie kadrowym i infrastrukturalnym, aby studenci mogli uzystkać to, co jest najważniejsze i nie mieli do nas pretencji, że wybrali Uniwersytet Warmińsko-Mazurski."

Na studiach drugiego stopnia od przyszłego roku akademickiego rozpocznie się natomiast kształcenie na kierunkach: lingwistyka w biznesie oraz praca socjalna. A w filii UWM w Ełku nowością jest pielęgniarstwo, dotąd realizowane tylko w Collegium Medicum UWM.

Z prof. Jerzym Przyborowskim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Więcej informacji o ofercie kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 znajdziecie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl

Przyjaciele - stań się jednym z nich: