Aktualności
27.11.2019

Międzynarodowa dyskusja o gospodarowaniu obszarami wiejskim

"Jakość informacji w procesach podejmowania decyzji o gospodarowaniu na terenach wiejskich" - to hasło konferencji zorganizowanej w dniach 26-27 listopada przez Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM. Do Olsztyna przyjechali z tej okazji naukowcy z kilku europejskich krajów oraz Wietnamu.

"Na naszym wydziale już od wielu lat zajmujemy się tematyką dotyczącą m.in. gospodarowania obszarami wiejskimi i na obszarach wiejskich" - podkreślał przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji dr inż. Krzysztof Rząsa. Ma ona charakter ekspercki. "Jest międzynarodowo i to nie tylko z nazwy. Blisko 40 procent wystąpień przygotowali prelegenci zagraniczni."

W obradach uczestniczą wybitni naukowcy i najlepsi specjaliści w tej dziedzinie m.in. z Holandii, Litwy, Macedonii Północnej, Białorusi a nawet z Wietnamu. Nie zabrakło też przedstawicieli polskich uczelni. "Współpraca z zagranicą w dzisiejszych czasach jest po prostu nieodzwona. Nie możemy zamykać się w naszych czterech ścianach."

Z drem inż. Krzysztofem Rząsą spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

 

"Konferencja była nietypowa, ponieważ jej pierwszy dzień był tylko w języku angielskim i wszyscy byli bardzo aktywni. Co także można powiedzieć o drugim dniu, który był dla odmiany tylko w języku polskim (oczywiście już bez udziału prelegentów z krajów angielskojęzycznych" - ocenił dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UWM prof. Ryszard Źróbek. "Było to moim zdaniem bardzo interesujące połączenie nauki z praktyką. Wymieniliśmy dużo swoich doświadczeń. Pozwala nam to na dalsze korygowanie naszych badań a także będzie wykorzystywane przez Krajowy Ośrodek Wspracia Rolnictwa."

O swoim wystąpieniu opowiedział nam także dr inż. Cezary Kowalczyk.

Konferencja została zorganizowana przez pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: