Aktualności
07.10.2019

Ruszyła Szkoła Doktorska UWM

28 osób rozpoczęło naukę w powołanej do życia w myśl nowej ustawy o szkolnictwie wyższym Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. O zmianach w kształceniu na dotychczasowych studiach trzeciego stopnia opowiedział nam dyrektor nowej jednostki naukowej prof. Paweł Brzuzan.

Jakie są zasadnicze zmiany dotyczące kształcenia doktorantów? "Przede wszystkim rozdzielone zostaną dwie funkcje - funkcja dydaktyczna, za którą odpowiedzialna jest Szkoła Doktorska, od tej, którą zawsze rozumiemy jako tzw. badania naukowe" - tłumaczy prof. Paweł Brzuzan. "Szkoła dostarcza miejsca, powołuje promotorów - opiekunów przyszłych doktorów. I to jest ta podstawowa różnica. W tej chwili szkoły doktorskie zastępują studia doktoranckie. Nie jest to wyłącznie zmiana nazwy, ale również pewnej filozofii. Nacisk położony będzie na badania naukowe, na ich jakość. Zatem najwięcej odpowiedzialnosći będzie po stronie przyszłych promotorów i rad dyscyplin."

Proces dydaktyczny uczniów Szkoły Doktorskiej (czyli zajęcia, które prowadzą doktoranci) będzie odbywał się w dwóch formach. Przez pierwsze dwa lata będą je współprowadzić pod okiem swojego promotora lub opiekuna. W kolejnych - już samodzielnie będą kształcić studentów studiów pierwszego stopnia.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej ma umożliwiać doktorantom zdobywanie umiejętności, które będą im potrzebne zarówno podczas badań jak i w karierze naukowej po obronie pracy doktorskiej.

Z prof. Pawłem Brzuzanem spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Do nowej Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie zrekrutowano w tym roku 28 osób. "Są to reprezentanci sześciu dziedzin i jedenastu dyscyplin naukowych. Oznacza to, że nasza szkoła kształci multidyscyplinarnie. Mamy doktorantów z tak odległych dziedzin jak nauki humanistyczne, prawne, jak również techniczne i medyczne. Zatem bardzo różnorodni młodzi entuzjaści nauki zasilili mury Szkoły Doktorskiej UWM. W znakomitej większości są to absolwenci UWM" - zdradza prof. Brzuzan.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: