Aktualności
04.10.2019

Dziś i jutro zamówień publicznych

"Dziś i jutro zamówień publicznych" - to hasło XII Ogólnopolskiej Konferencja Naukowej, której gospodarzem będzie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obrady rozpoczną się w poniedziałek 7 października w kortowskim Centrum Konferencyjnym. Naszym gościem był dr Maciej Lubiszewski.

"Uczestnicy będą koncentrowali się na przyszłości zamówień publicznych, co związane jest z uchwaloną niedawną nową ustawą: Prawo zamówień publicznych" - zdradza dr Maciej Lubiszewski z Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego UWM w Olsztynie. Współorganizatorem wydarzenia jest Urząd Zamówień Publicznych.

Konferencja jest kontynuacją spotkań środowiska naukowego i praktyków zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Składać się będzie z pięciu paneli dyskusyjnych:
- Aktualna kondycja systemu zamówień publicznych – podczas panelu poruszane będą zagadnienia dotyczące: spójności Prawa zamówień publicznych i innych aktów normatywnych, w tym np. ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Kodeksem cywilnym i innymi krajowymi aktami prawnymi, które mogą znaleźć zastosowanie przy udzielaniu lub realizacji zamówień publicznych; spójności regulacji krajowych z aktami prawa międzynarodowego, w tym prawodawstwa unijnego.
- Wyzwania związane z praktyką udzielania zamówień publicznych – panel poświęcony zostanie aktualnym, interesującym zagadnieniom związanym z planowaniem, udzielaniem i realizacją zamówień publicznych.
- Przyszłość zamówień publicznych - dyskutowana tematyka koncentrować się będzie na regulacjach nowego Prawa zamówień publicznych oraz aktualnych kierunkach rozwoju zamówień publicznych w Polsce, Europie (zwłaszcza w Unii Europejskiej) i na świecie.
- Konkurencyjność zamówień publicznych – zagadnienia dyskutowane podczas panelu będą dotyczyły konkurencyjności na rynku zamówień publicznych (przyczynach niskiej konkurencyjności, środkach zaradczych).
- Profesjonalizacja zamówień publicznych –ta część konferencji  pozwoli na omówienie kwestii związanych ze stanem faktycznym i oczekiwaniami wobec kadr zajmujących się szeroko rozumianym procesem udzielania zamówień publicznych.

Z drem Maciejem Lubiszewskim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Tradycją konferencji jest wydawanie publikacji opracowanej jeszcze przed rozpoczęciem obrad. Dlatego z najnowszym wydawnictwem będzie można zapoznać się już w poniedziałek w Kortowie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: