Aktualności
02.10.2019

Szpital UWM z nowym sprzętem - najlepszym w kraju!

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w zakresie projektu Onkoinnowacji. 19 milionów złotych placówka planuje przeznaczyć na zakup specjalistycznego wyposażenia i sprzętu medycznego wraz z adaptacją i przebudową pomieszczeń szpitalnych w zakresie niezbędnym do montażu i prawidłowego użytkowania urządzeń.

"Jest to projekt z zakresu infrastruktury i środowiska finansowany ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Zdrowia. Kwota 19 milionów złotych wzmocni potencjał naukowy, dydaktyczny, leczniczy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, który jest szpitalem ponadregionalnym" - tłumaczy dyrektor placówki Radosław Borysiuk.

Projekt jest realizowany od 2014 roku. Szpital UWM dołączył do niego dopiero we wrześniu tego roku. "Podpisaliśmy umowę z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, panem Sławomirem Gadomskim. W tej chwili trwają przetargi dotyczące zakupu sprzętu na wyposażenie endoskopii, bo postawiliśmy na diagnostykę przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu serca oraz na leczenie w zakresie chirurgii szczękowej, otolaryngologii, chirurgii. Dodatkowo wzmocnimy potencjał bazowy oddziałów neurologii, neurochirurgii i chorób wewnętrznych. To wyposażenie będzie na światowym poziomie."

 

Łukasz Grabarczyk - dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - podkreśla, że to kolejny ważny krok dla rozwoju medycyny na Warmii i Mazurach. Znacząco wpłynie na jakość świadczonych usług. Skorzystają więc przede wszystkim pacjenci. "Ten sprzęt poprawi jakość leczenia - szczególnie onkologicznego, czyli dla pacjentów, którzy są bardzo chorzy. Szybciej będziemy mogli wykrywać nowotwory i leczyć pacjentów. Mamy doskonałe kliniki: Chirurgii Ogólnej, Neurochirurgii, doskonałą diagnostykę endoskopową, spect, czyli medycynę nuklearną, doskonałą radiologię. Stajemy się liderem diagnostyki onkologicznej i wczesnego wykrywania raka. To znacząco powinno zmniejszyć śmiertelność w naszym regionie i przyspieszyć terapię."

Rozmawialiśmy także z przedstawicielami poszczególnych klinik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Posłuchajcie, w jaki sposób nowy sprzęt wpłynie na poprawę jakości leczenia pacjentów w naszym regionie.

Celem ogólnym projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie diagnozy i leczenia nowotworów. Cele szczegółowe to zwiększenie zabezpieczenia medycznego regionu oraz całego kraju, zwiększenie dostępności pacjentów do leczenia chorób nowotworowych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, przeprowadzenie działań kształcenia wyspecjalizowanej kadry medycznej, umożliwienie kształcenia kadry medycznej z rejonów środkowo-wschodniej Europy. W ramach projektu zakłada się zwiększenie liczby leczonych pacjentów.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie odwiedzili: Michał Orłowski i Sylwia Zadworna.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: