Aktualności
09.09.2019

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM zaprasza na studia!

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie trwa dodatkowa wrześniowa rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa zaprasza na trzy kierunki: gospodarka przestrzenna, inżynieria informacji oraz geodezja i kartografia.

"Posiadamy szeroką ofertę kształcenia. Te studia to nie tylko wiedza, ale przede wszystkim umiejętności, które pozwolą się odnaleźć w życiu zawodowym" - przekonuje Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie dr inż. Ada Wolny.

Z dr inż. Adą Wolny spotkał się Wojtek Miśkiewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Internetowa rejestracja kandydatów na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dodatkowej rekrutacji prowadzona będzie od 6 do 13 września. Więcej informacji znajdziecie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl

Przyjaciele - stań się jednym z nich: