Aktualności
09.08.2019

Prof. Radosław Wiśniewski został prezesem Głównego Urzędu Miar

Były dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Radosław Wiśniewski został powołany na stanowisko prezesa Głównego Urzędu Miar. O swoich nowych obowiązkach opowiadał w studiu Radia UWM FM.

Nominację naukowcowi związanemu z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wręczyła 2 sierpnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Prof. Radosław Wiśniewski jest absolwentem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2005-2012 był jego Prodziekanem a od 2012 do 2017 roku Dziekanem.

W latach 2017-2018 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji. Nadal jest także pracownikiem naukowym UWM.

Z prof. Radosławem Wiśniewskim spotkał się Wojtek Miśkiewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Prezes Głównego Urzędu Miar jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Urząd, na czele którego stanął prof. Radosław Wiśniewski ma za zadanie zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości, a także budowę, utrzymywanie i modernizację państwowych wzorców jednostek miar.

Główny Urząd Miar wykonuje wzorcowania i ekspertyzy przyrządów pomiarowych, a także poddaje je prawnej kontroli metrologicznej i nadzorowi metrologicznemu. Zapewnia powiązanie państwowych wzorców jednostek miar z wzorcami międzynarodowymi lub wzorcami jednostek miar w innych krajach.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: