Aktualności
11.06.2019

O wyzwaniach związanych ze starzeniem się społeczeństwa

"Uniwersytet Warmińsko-Mazurski fantastycznie współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie promocji, informowania i edukowania" - mówiła w Kortowie Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Była gościem konferencji "Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej w kontekście starzenia demograficznego".

Prof. Gertruda Uścińska była gościem debaty otwierającej tegoroczną, jedenastą już konferencję. Jej hasło to "Wyzwania polityki zdrowotnej w Polsce." Prezes ZUS sama zaproponowała taki temat dyskusji. "Dyskutujemy o tym, co należałoby zrobić w perspektywie krótszej i dłuższej, żeby realizować prawo do opieki zdrowotnej. Należy w większym niż dotychczas stopniu edukować, uświadamiać w kwestii dotyczącej posiadania dobrego zdrowia. Kluczem do tego jest lepszy styl życia, dbanie o zdrowie psychiczne, fizyczne. Mówimy też o osobach aktywnych ekonomicznie - by tę aktywność przedłużać, co przekłada się na większą dyscyplinę dbania o swoją kondycję" - tłumaczyła prof. Uścińska. "Mówimy też o ograniczeniach finansowych wynikających z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia czy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Starzenie się społeczeństwa wiąże się też z potrzebą wprowadzenia opieki długoterminowej - żeby wyodrębnić w przyszłości w polskim prawie taką niesamodzielność jako ryzyko socjalne" - dodaje.

Jak wiadomo - starzenie się społeczeństwa przekłada się bezpośrednio na działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. "Jesteśmy kluczową instytucją publiczną, która przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo materialne temu starzejącemu się społeczeństwu. W Polsce w tej chwili dochodzimy już do 6 milionów osób, które mają prawo do emerytury. Z rencistami to jest 9 milionów osób. To świadczenie musi zapewnić warunki życia, ale także utrzymanie się w zdrowiu a w razie choroby - możliwość leczenia. Więc te nasze działania są fundamentalne, aby regularnie wypłacać te świadczenia i informować o ich roli w budżecie gospodarstw domowych."

Prezes ZUS przypomina także, że "przesuwanie granicy wieku przejścia na emeryturę daje wyższe świadczenie - nawet o 8-10 procent rocznie."

Z prof. Gertrudą Uścińską spotkała się Maria Motulewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Organizatorem konferencji "Wyzwania rynku pracy, ubepieczeń i polityki senioralnej w kontekście starzenia demograficznego" była Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. O spotkaniu opowiedziała nam prof. Anna Organiściak-Krzykowska.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: