Aktualności
14.05.2019

Międzynarodowa matura w Olsztynie także dzięki UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pomoże w realizacji programu "międzynarodowa matura". Uczelnia została zaproszona do niego przez Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza oraz dyrekcję I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Umowę w tej sprawie podpisano 13 maja w Kortowie.

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Olsztynie starało się o przeprowadzenie międzynarodowej matury od 2 lat. Warunkiem uzyskania zgody komisji akredytacyjnej jest m.in. posiadanie przez szkołę odpowiednich pracowni biologicznych, fizycznych i chemicznych. Placówce zdecydowały się pomóc władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnia udostępni swoje laboratoria i pracownie do prowadzenia zajęć dla tych uczniów, którzy zdecydują się zdawać egzamin. Warto podkreślić, że wielu absolwentów I LO wybiera studia na UWM. Czego efektem jest przyznanie mu w tym roku statuetki "Chiron".

"Podpisujemy ważne porozumienie i bardzo dziękuję Panu Prezydentowi, że współpracuje z nami. Bo czynimy to dla dobra nie tylko miasta, ale i naszego regionu.  Nie byłoby tego sukcesu, gdybyśmy takiej współpracy nie mieli. Dotyczy to spraw edukacyjnych i niech będzie wzorem dla innych miast i regionów naszego kraju" - mówił Rektor UWM prof. Ryszard Górecki.

"Z jednej strony - wpisujemy się w misję społeczną. Chcielibyśmy zapewnić jak największe możliwości młodzieży uczącej się i mieszkającej w Olsztynie. Z drugiej strony oczywiście również podnieść jakość tego kształcenia. Stąd też propozycja, żeby część zajęć dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego - z chemii, fizyki oraz biologii - odbywało się w laboratoriach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego" - tłumaczył Prorektor UWM ds. kszatłcenia i studentów prof. Jerzy Przyborowski.

Warto dodać, że uczelnia niebawem wzbogaci się o nowe laboratoria. A jest to związane z wprowadzeniem do oferty kształcenia kierunku chemia.

W imieniu miasta umowę podpisał Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Dotychczasową współpracę uczelni z I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie ceni sobie dyrektor szkoły Jolanta Skrzypczyńska.

Relację przygotował Paweł Pawłowski.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: