Aktualności
13.05.2019

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni

13 maja w Kortowie odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. To organ doradczy powołany na mocy Ustawy 2.0 odpowiedzialny za opiniowanie strategii uczelni, projekt statutu oraz monitorujący jej gospodarkę finansową.

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołał nową Radę Uczelni w marcu. W jej skład weszło 7 osób: czterech przedstawicieli UWM: prof. Zbigniew Chojnowski, prof. Tadeusz Kamiński, prof. Andrzej Koncicki i przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie Krystian Filipek oraz trzej naukowcy reprezentujący inne ośrodki: prof. Katarzyna Chojnacka (z Politechniki Wrocławskiej), prof. Krzysztof Mikulski (z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) i prof. Marek Chmaj (związany z SWPS-em Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie).

Podczas pierwszego spotkania w budynku Rektoratu wprowadzano poprawki do nowego statutu UWM. O szczegółach opowiedział nam Przewodnicący Rady Uczelni prof. Marek Chmaj.

Po pierwszym posiedzeniu Rady Uczelni nasz reporter rozmawiał także z prof. Andrzejem Koncickim, który w jej składzie reprezentuje Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM.

Nowy statut uczelni zostanie przedstawiony Senatowi UWM już 21 maja. Wtedy też prawdopodobnie zostanie uchwalony. Natomiast Rada Uczelni spotka się kolejny raz 1 czerwca.

Relację przygotował Wojtek Miśkiewicz.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: