Aktualności
12.04.2019

Przedstawicie kół naukowych promowali swoje działania na UWM

"Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania" - to hasło 48. edycji Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. 11 i 12 kwietnia w Kortowie swoją działalność naukową przedstawiło ponad 300 studentów i doktorantów z całej Polski. Zapraszamy do wysłuchania naszej relacji.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie działa około 250 kół naukowych. Ich przedstawiciele, ale także goście z uczelni z 35 innych ośrodków akademickich spotkali się w Kortowie.

"Konferencja odbywa się w dwunastu sekcjach tematycznych, które obejmują pełne spectrum dziedzin nauki - od nauk przyrodniczych poprzez nauki techniczne, ekonomiczne, prawne, aż po nauki humanistyczne i panel teologiczny" - mówi dr inż. Wojciech Truszkowski, opiekun naukowy Koła Naukowego Zarządzania Środowiskowego "Prospero", które było jednym z koordynatorów tegorocznej edycji Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Drugim współorganizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Biochemii i Biotechnologii Zwierząt.

Co można powiedzieć o przygotowanych przez studentów i doktorantów wystąpieniach? "Podkreślić trzeba, że coraz większy udział mają prace eksperymentalne - stanowiące publikacje wyników badań przeprowadzonych osobiście przez członków kół naukowych uczestniczących w konferencji. Starają się zaprezentować te wyniki w formie referatów czy plakatów naukowych. Wyniki te można skonfrontować z opiniami koleżanek i kolegów z innych ośrodków akademickich a także zapoznać się z ich badaniami."

Z drem inż. Wojciechem Truszkowskim rozmawiał Paweł Pawłowski. Posłuchajcie!

Arkadiusz Stępień-Miernikowski spotkał się ze studentami i opiekunami kół naukowych biorących udział w konferencji. Co przygotowali na tegoroczne seminarium?

Drugiego dnia uczestnicy Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych wzięli udział w grze terenowej Quest - Kortowo w Ogrodzie Doświadczalnym w miasteczku akademickim.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: