Aktualności
29.03.2019

UWM powołał nową Radę Uczelni

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podczas marcowego posiedzenia Senatu powołał nową Radę Uczelni. W jej skład weszło 7 osób. "Rada będzie doradcą uczelni w sprawach zarządzania, działania projakościowego i właściwego finansowania" - mówił nam Rektor UWM prof. Ryszard Górecki.

W skład nowej Rady Uczelni weszli: prof. Zbigniew Chojnowski (Wydział Humanistyczny UWM), prof. Tadeusz Kamiński (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM), prof. Andrzej Koncicki (Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM), prof. Marek Chmaj (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny),  prof. Katarzyna Chojnacka (Politechnika Wrocławska), prof. Krzysztof Mikulski (UMK w Toruniu). Zgodnie z nową ustawą o szkolnictwie wyższym automatycznie do tego gremium włączony został także przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie Krystian Filipek.

"Jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dziękuję wszystkim członkom Senatu, że zgłoszeni przeze mnie kandydaci zostali wybrani i zaakceptowani" - mówił Rektor UWM prof. Ryszard Górecki.

Prezesem Rady Uczelni został wybrany prof. Marek Chmaj. To wybitny prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Także radca prawny i partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Napisał bądź współtworzył kilkudziesiąt publikacji książkowych, ponad dwieście artykułów, wiele projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw.  Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych (także na UWM w Olsztynie) i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. Obecnie na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego.

O nowej Radzie Uczelni rozmawialiśmy z Rektorem UWM prof. Ryszardem Góreckim. Spotkał się z nim Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie!

Krystian Filipek - przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie - podkreślał, jak ważne jest to, że studenci będą mielil swojego przedstawiciela w składzie Rady Uczelni. "Dla samorządu jak i studentów jest to ważna sprawa. Będąc w Radzie Uczelni mamy realny wpływ na to, co będzie działo się na naszym Uniwersytecie i  jak będzie się rozwijał" - mówił.

Prawdopodobnie 12 kwietnia odbędzie się spotkanie robocze Rady Uczelni podczas którego zgłoszone zostaną uwagi do roboczej wersji nowego Statutu UWM.

O czym jeszcze dyskutowano na marcowym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Prorektorem ds. kształcenia i studentów UWM prof. Jerzym Przyborowskim.

Do tematu będziemy wracać na antenie Radia UWM FM.

 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: