Aktualności
17.10.2018

Wspomnienie prof. Grzegorza Białuńskiego

Przez ostatnie miesiące walczył z ciężką chorobą. Ale we wspomnieniach studentów i współpracowników najczęściej słyszymy o jego uśmiechu, łagodności i życzliwości. Prorektor ds. kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Grzegorz Białuński zmarł 16 października w Szpitalu Uniwersyteckim w Olsztynie. Miał 51 lat.

"To był wspaniały człowiek. Zawsze autentyczny, prawdziwy. Człowiek, który zawsze stawiał na pierwszym miejscu drugiego człowieka. Nawet jeśli przyszło mu załatwiać bardzo trudne sprawy, to zawsze traktował ludzi podmiotowo, nigdy przedmiotowo. Zawsze starał się znaleźć dobre rozwiązanie" - wspomina przyjaciela prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor UWM ds. kształcenia i studentów. "Fantastyczny i dociekliwy naukowiec. Cierpliwy, posiadający doskonały warsztat. Opublikował mnóstwo bardzo dobrych prac. Zostawia po sobie naprawdę bardzo bogaty dorobek. Aż trudno pomyśleć, jak wyglądałby ten dorobek, gdyby to życie nie skończyło się tak wcześnie..."

Prof. Grzegorz Białuński urodził się 2 kwietnia 1967 roku w Giżycku. Był absolwentem historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Po studiach pracował jako nauczyciel historii. Następnie - już z tytułem doktora nauk humanistycznych - został adiunktem w Ośrodku Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (był z nim związany do 2013 roku).

Od 2004 do 2014 roku związany był z Wydziałem Humanistycznym UWM, gdzie kierował Zakładem Historii Krajów Nadbałtyckich w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych.

"Pracował u nas na wydziale 10 lat. Wypromował kilku doktorów. Miał przed sobą plany. Liczył, że wróci do pracy. Jeszcze przed wakacjami przychodził tutaj do nas - mimo, że był chory - jako promotor przyjmował egzaminy doktorskie i obronę. I po prostu dla nas to jest szok, że odszedł..." - wspomina Dziekan Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie prof. Andrzej Szmyt. "To jest luka, którą trudno będzie zapełnić. Bardzo ceniony badacz dziejów Warmii i Mazur. Dobry kolega i dobry Prorektor. Przede wszystkim człowiek - humanista, który oprócz tego, że się zajmował to w swojej pracy zawodowej zawsze widział człowieka. Nie był takim typowym służbistą. Chciał zawsze postępować po ludzku."

Prof. Szmyt podkreśla także wielką pracowitość prof. Grzegorza Białuńskiego. "Wcześniej czas dzielił między Wydział Humanistyczny a Ośrodek Badań Naukowych, bo pracował i tu i tu. Kiedy został Prorektorem faktycznie cały czas poświęcił uczelni - nie tylko pracy naukowej, dydaktycznej, ale też właśnie tej organizacyjnej, można powiedzieć urzędniczej. Stał się z dnia na dzień urzędnikiem a to wymagało nowych wyzwań. I na pewno to też był dla niego stres, bo dla niego to była nowość. A z tego co wiem, angażował się w tę pracę niewspółmiernie do tego, co powinien robić. Nigdy punktualnie z pracy nie wychodził..."

Jednym z najbliższych współpracowników prof. Białuńskiego na Wydziale Humanistycznym UWM był prof. Grzegorz Jasiński. "Poznaliśmy się na początku lat 90-tych. Braliśmy udział w rozmaitych sesjach. Pracowaliśmy przez wiele lat razem w Ośrodku Badań Naukowych i na Uniwersytecie. Łączyły nas zainteresowania badawcze - historia Prus Wschodnich i Mazur. Ta współpraca spowodowała też bliższe związki czy przyjaźń. Też przez wiele lat dzieliliśmy wspólnie pokój tu na Uniwersytecie. I dobrze nam się układało" - wspomina. "Był człowiekiem bardzo delikatnym. Starał się  zachowywać w stosunku do studentów niezywkle grzecznie, nawet w sytuacjach, które budziły pewne napięcia. Nigdy nie dał się ponieść emocjom. Wiem, że studenci cenili go za tą postawę. Odnosił się do nich z dużą życzliwością. Starał się być pomocny. Dotyczyło też licznej grupy jego doktorantów. Miał chyba jedne z większych seminarów. Miał dużo cierpliwości."

Nasz reporter Arkadiusz Stepień-Miernikowski odwiedził także Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z którym prof. Grzegorz Białuński związał się zawodowo w 2014 roku jako  kierownik Katedry Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej.

"Profesor przyszedł do nas 3 lata temu i mocno zaangażował się w badania na temat historii prawa. Kontynuował również badania, które prowadził wcześniej na Wydziale Humanistycznym - badania regionu pod kątem prawnym. Wystąpił również o uprawnienia z dziedziny prawo"  - mówi dr Robert Dziembowski, Prodziekan ds. studenckich WPiA. "Zawsze bardzo spokojny, ciepły człowiek, niesamowicie opanowany, życzliwy. Mimo sprawowanej funkcji Prorektora ds. kadr - która mogłaby powodować pewne komplikacje, jeżeli chodzi o pracowników - zawsze miał dla każdego czas, każdą sytuację starał się wyjaśnić w sposób bardzo kulturalny, spokojny, bez krzyku. Dlatego wydaje się, że zabrakło fantastycznego człowieka" - dodaje.

"Zawsze był uśmiechnięty, pomocny. Czuliśmy jego opiekę nad nami" - wspomina Aleksandra Lagiera, jedna ze studentek prof. Grzegorza Białuńskiego. "Był zawsze blisko studentów i to tak naprawdę. Nie czuło się nigdy wyższości tylko partnerstwo na każdej płaszczyźnie. Nigdy nie słyszałam czegoś złego o nim. Chętnie wszyscy przygodzili na jego semiaria. Będzie go na pewno brakowało..."

Cenili go także i szanowali przedstawiciele innych wydziałów. "Pan prof. Grzegorz Białuński był osobą niezwykle kontaktową. Miałem przyjemność rozmawiać z nim na różne tematy. Prezentował wyjątkową kulturę osobistą i nawet trudne sytuacje potrafił rozwiązywać na zasadzie bardzo pięknego dialogu" - podkreśla prof. Krzysztof Młynarczyk, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM. "Te kontakty były fantastyczne. Spotykaliśmy się też czasami na niwie mniej formalnej. Tam też był bardzo kontaktowym doskonałym kolegą."

Pogrzeb prof. Grzegorza Białuńskiego odbędzie się w najbliższą sobotę 20 października o 12:00 w kościele św. Franciszka z Asyżu w Kortowie. Prorektor UWM zostanie pochowany na cmentarzu przy ul. Poprzecznej.

Decyzją Jego Magnificencji Rektora na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została wprowadzona żałoba do zakończenia uroczystości pogrzebowych.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: