Aktualności
15.10.2018

Prof. Emil Pływaczewski doktorem honoris causa UWM w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ma kolejnego doktora honoris causa. 15 października tytułem tym uhonorowano prof. Emila Pływaczewskiego - dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Uroczystość odbyła się w kortowskim Centrum Konferencyjnym. Posłuchaj naszej relacji!

Prof. Emil Pływaczewski to wybitny prawnik i kryminolog. Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznały mu najwyższą godność akademicką w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój nauki polskiej w dziedzinie nauk prawnych, w szczególności w dyscyplinie kryminologia oraz prawo karne a także za promocję i wspieranie rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

"Jesteśmy dumni, że możemy uhonorować w osobie pana profesora wielki autorytet praca oraz kryminologii, ale przede wszystkim osobą życzliwą naszej uczelni i naszemu Wydziałowi Prawa i Administracji"  mówił Rektor UWM prof. Ryszard Górecki. "Pan profesor zawsze służył swoją pomocą - czynnie uczestnicząc w naszych inicjatywach. Wspierał starania Uniwersytetu i Wydziału o uzyskiwanie uprawnień do doktoryzowania oraz habilitowania. Miały też miejsce wspólne inicjatywy naukowe, programy badawcze. To bardzo długa lista przedsięwzięć."

Promotorem w postępowaniu dotyczącym przyznania tytułu doctora honoris causa był dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM prof. Jerzy Kasprzak. Posłuchajcie, w jak sposób uzasadniał tę decyzję podczas uroczystości.

"Jestem głęboko wzruszony uchwałą Wysokiego Senatu o nadanie mi tytułu i godności doktora honoris causa. Wyrażam wielką radość, że właśnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nadał mi tytuł i tę godność. Jest to bowiem ośrodek akademicki, który może poszczycić się światowymi osiągnięciami w zakresie efektów prac naukowo-badawczych" - podkreślał prof. Emil Pływaczewski. "Moje kontakty naukowe i koleżeńskie z pracownikami UWM - głównie Wydziału Prawa i Administracji - to okres blisko dwudziestu lat. W Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim czuję się tak jak u siebie w domu. Jako Warmiak urodzony w Jezioranach ponad 25 pierwszych lat swojego życia spędziłem właśnie na terenie Warmii i Mazur - mojej małej ojczyzny. To szczególne miejsce - z wielu względów. Także dlatego, że tu właśnie większość swojego życia spędził patron mojego macierzystego uniwersytetu - UMK - wielki astronom Mikołaj Kopernik, któremu bliska była także myśl kryminologiczna."

Nowy doctor honoris causa UWM na zakończenie uroczystości wygłosił wykład: "Rola kryminologii we współczesnym świecie - wybrane kierunki badań kryminologicznych."

Przyjaciele - stań się jednym z nich: