Aktualności
19.09.2018

UWM liderem międzynarodowego projektu

Universities for Future Work Skills 2020 to międzynarodowy projekt, w który zaangażowanych jest około 200 osób z sześciu krajów UE - studentów, naukowców i przedsiębiorców. Jego zadanie to zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez rozwijanie umiejętności miękkich wśród studentów i nauczycieli akademickich. Na realizacje tych zadań Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otrzymał ponad milion złotych.

Projekt będzie realizowany od 1 września 2018 roku do 28 lutego 2021 roku. Jego liderem jest Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. "Na bazie współpracy Wydziału z wieloma ośrodkami zagranicznymi, stwierdziliśmy, że moglibyśmy zorganizować projekt międzynarodowy w zakresie partnerstwa strategicznego wśród szkół wyższych w Unii Europejskiej" - mówi kierownik projektu dr Bogdan Włodarczyk.

Partnerami UWM w projekcie są uczelnie zagraniczne: Romanian American University – Rumunia, Haute école de la province de Liège – Belgia, Universidad de Vigo – Hiszpania, Instituto Politecnico Do Porto – Portugalia oraz firmy konsultingowe: Infalia private company – Grecja (MŚP) i Método Estudios Consultores SLU – Hiszpania (MŚP).

"Będziemy przygotowywać zwiększenie możliwości absolwentów na rozwijającym się i ciągle zmieniającym rynku pracy. Będziemy wyposażać absolwentów w nowe miękkie umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu przygotujemy badani i kierunki zmian rynku. Następnie - kurs online. Będziemy szkolić studentów w tym zakresie." Jednak projekt kierowny jest także do nauczycieli akademickich i przedsiębiorstw współpracujących z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

Z drem Bogdanem Włodarczykiem spotkał się Wojtek Miśkiewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:

  • badanie europejskiego rynku pracy – przedsiębiorców oraz nauczycieli akademickich i studentów w zakresie zapotrzebowania i świadomości podnoszenia umiejętności miękkich jako elementu zwiększającego konkurencyjność na europejskim rynku pracy,
  • identyfikacja wśród studentów i kadry nauczycielskiej luki kompetencyjnej w umiejętnościach miękkich,
  • identyfikacja istniejących najlepszych praktyk w obszarze umiejętności miękkich na poziomie europejskim i światowym,
  • opracowanie szkolenia z rozwoju umiejętności miękkich, w tym innowacyjny kurs on-line (36 godzin),
  • przeszkolenie 80 studentów z uczelni partnerskich w zakresie potrzebnych umiejętności miękkich,
  • zwiększenie potencjału uczelni uczestniczących w programie do prowadzenia kursów rozwoju umiejętności miękkich - szkolenie nauczycieli akademickich (16 osób),
  • rozszerzenie współpracy między środowiskiem akademickim a praktyką gospodarczą (przedsiębiorcami i szeroko rozumianym otoczeniem biznesu),
  • zaangażowanie przedsiębiorców z krajów partnerskich na każdym etapie realizacji projektu od identyfikacji i analizy potrzeb umiejętności miękkich poprzez opracowanie, wdrożenie i ocenę szkolenia dla studentów i pracowników dydaktycznych,
  • przekazanie informacji (organizacja konferencji) władzom szkół wyższych, środowisku studentów, nauczycieli akademickich i przedsiębiorców o wynikach projektu.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: