Aktualności
06.09.2018

Zmarł prof. Wojciech Budzyński

Zmarł prof. Wojciech Budzyński. Był jednym z pomysłodawców utworzenia - na bazie Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej - Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  W latach 2006-2014  kierował Katedrą Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM. Miał 69 lat.

Prof. Wojciech Budzyński urodził się 5 grudnia 1948 roku w Guźlinie. Z Kortowem naukowo związany był od początku lat siedemdziesiątych. Jego zainteresowania badawcze dotyczyły problematyki przyrodniczych i agrotechnicznych uwarunkowań produkcji zbóż oraz roślin oleistych.

Był cenionym w kraju i na świecie ekspertem, wybitnym naukowcem i dydaktykiem. Zasiadał w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów a jego działalność została zauważona i wyróżniona także przez polskie środowiska naukowe i gospodarcze, czego dowodem były tytuły doktora honoris causa kilku polskich uczelni oraz przyznana przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu statuetka Osobowość Roku Warmii i Mazur 2012 za wybitne dokonania naukowe na rzecz polskiego rolnictwa.

Tak na naszej antenie wspominał kilka lat temu moment tworzenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mówił o tym w charakterystyczny dla siebie sposób. Posłuchajcie.

Przez ponad dwadzieścia lat sprawował także funkcję opiekuna Zespołu Pieśni i Tańca "Kortowo". "Był zawsze blisko. Chwalił się, że to jest jego zespołu i był dumny gdy nas chwalono. Zawsze mogliśmy liczyć na jego pomoc! Dbał o nasze interesy i nasze dobro" - wspomina była kierownik grupy, wicedyrektor Akademickiego Centrum Kultury UWM dr inż. Ewa Kokoszko. "Także, kiedy nasi studenci mieli jakieś kłopoty - nigdy nas z tym nie zostawiał. Próbował pomagać nawet indywidualnym naszym członkom. Był zawsze wesoły i uśmiechnięty. Nawet, kiedy już chorował i przychodził do nas - zawsze był pogodny. To duża strata dla Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo".

Uroczystości pogrzebowe prof. Wojciecha Budzyńskiego odbędą się w przyszłym tygodniu.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: