Aktualności
07.02.2018

Czym jest Ustawa 2.0?

Kończą się prace dotyczące tzw. Ustawy 2.0, nowelizującej prawo o szkolnictwie wyższym. Określa się ją "Konstytucją dla nauki". Zmiany dotyczyć będą m.in.: procesu parametryzacji, funkcjonowania senatu uczelni, zakresu obowiązków rektora czy utworzenia rad uczelni. Spotkaliśmy się z Prorektorem ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzym Przyborowskim, by zapytać o proces jej powstawania i wpływ na dalsze funkcjonowanie uczelni wyższych.

"W 2015 roku kiedy powstał nowy resort Szkolnictwa Wyższego i Nauki przejął pan Minister Jarosław Gowin. Pojawiła się nowa koncepcja tworzenia prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Pan Minister ogłosił konkurs na założenia do nowej ustawy - tzw. Ustawy 2.0. To był konkurs grantowy. Wyłoniono trzy zespoły, które opracowywały założenia. Następnie - po dyskusji - prowadzono szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Został powołany do życia Narodowy Kongres Nauki, w ramach którego organizowano konferencje poświęcone poszczególnym obszarom, bardzo ważnym dla funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki. Zakończyło się to we wrześniu 2017 roku ogłoszeniem projektu ustawy zwanej też Konstytucją dla nauki" - przypomina prof. Jerzy Przyborowski.

Kolejnym etapem były konsultacje środowiskowe. Przyjęto mnóstwo poprawek. Część z nich zostało uwzględnionych. Jaka jest nowa ustawa? "Całkowicie inna niż poprzednia. Bardzo wymagająca. Dla wielu uczelni będzie też trudna. Będzie wymagała zmiany organizacji funkcjonowania uczelni, przestawienia myślenia. Jest mocno projakościowa, stąd też wymagająca."

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z profesorem Jerzym Przyborowskim. Spotkał się z nim Arkadiusz Stępień-Miernikowski.

Nowa ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 roku. Ale możliwe, że wdrażana będzie nawet do 2025 roku.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: