Aktualności
07.07.2017

O przyszłości polskiej nauki dyskutowano w Kortowie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kolejny raz był gospodarzem wspólnego posiedzenia prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk oraz prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obrady rozpoczęły się w czwartek 6 lipca w Bibliotece UWM. Kolejnego dnia ich uczestnicy spotkali się w Starych Jabłonkach. Gościem wydarzenia był m.in. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Łukasz Szumowski.

Główne tematy spotkania to m.in.: lepsze wykorzystanie możliwości tworzonych przez program Horyzont 2020, zasady przyszłej ewaluacji jednostek naukowych oraz promocja nauki w kraju i za granicą. Uczestnicy posiedzenia dyskutują także o ustawie 2.0, czyli nowych regulacjach prawnych w obszarze szkolnictwa wyższego.

"Trzy bardzo ważne ciała tradycyjnie się spotykają i dyskutują wspólne, zwykle bardzo ważne w danej chwili sprawy dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego"- tłumaczył nam Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński. "W tej chwili dzieje się bardzo wiele jeśli chodzi o naukę. Przygotowywany jest Narodowy Kongres Nauki. Chcemy wymieniać doświadczenia, nasze obawy i nadzieje z tym związane."Jak podreśla Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Jan Szmidt - najistotniejszym tematem spotkania w Kortowie jest wypracowanie wspólnych założeń do powstającej właśnie ustawy 2.0. "Mamy różnego rodzaju punkty widzenia, które porównujemy. Mówię o Parlamencie Studentów, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, związkach zawodowych, instytutach badawcych, Polskiej Akademii Nauk i Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każda z tych organizacji ma prawo do swojego puktu widzenia. A naszym celem jest aby wspólnie z Ministerstwem porozumieć się tak, aby politycy (bo to oni zadecydują) byli przekonani, ze podejmują dobrą ustawę, a my - że zrobiliśmy wszystko, aby ona naprawdę była dobra. Co to znaczy dobra? - Autonomia, zachowanie tradycji, etosu akademickiego, dążenie nieustanne do podnoszenia jakości kształcenia i doskonałości naukowej na uczelniach."

Poprzednie posiedzenie tej rangi przedstawicieli polskiej nauki odbyło się w Kortowie dwa lata temu. Relację przygotował Piotr Szauer.

Foto: Janusz Pająk

Przyjaciele - stań się jednym z nich: