Aktualności
16.04.2024

Negocjacje w sprawie podwyżek na UWM. "Jest światełko w tunelu"

We wtorek 16 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie przedstawiciela władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z działającymi na uczelni związkami zawodowymi w sprawie podziału przyznanych w tym roku przez Ministra Nauki środków na podwyżki wynagrodzeń.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otrzymał na wspomniane podwyżki około 79 milonów złotych. Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski i prowadzący w jego imieniu negocjacje Prorektor ds. rozwoju i polityki finasowej prof. Mirosław Gornowicz apelują od dłuższego czasu o niezwłoczne podzielenie otrzymanych już środków zgodnie z wytycznymi ministra. A komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mówi jasno: "Przyznane środki finansowe przeznaczone są na regulacje płac pracowników uczelni od 1 stycznia 2024 roku. Kwoty przyznanych zwiększeń subwencji  odpowiadają wartości zwiększenia funduszu płac z roku 2022 w poszczególnych uczelniach średnio o:
- 30% w odniesieniu do funduszu płac w grupie nauczycieli akademickich,
- 20% w odniesieniu do funduszu płac w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi."

Zgodnie z przepisami, władze UWM muszą uzyskać akceptację wszystkich działających na uczelni związków zawodowych. Prof. Mirosław Gornowicz po wtorkowym spotkaniu podkreślał, że jest pewien postęp w rozmowach. Ale do pełnego porozumienia jeszcze daleko. "Jest światełko w tunelu, ale tunel jest dosyć długi."

Z prof. Mirosławem Gornowiczem spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Na czwartek (18 kwietnia) zaplanowano rozmowy trzech związków zawodowych, które mają wypracować wspólną propozycję podziału środków przyznanych przez ministra. Następnie w kolejny wtorek 23 kwietnia ponownie spotkają się z prowadzącym negocjacje z ramienia uczelni prof. Mirosławem Gornowiczem.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: