Aktualności
23.02.2024

Senat UWM wyraził opinię w sprawie kandydatów na stanowisko rektora

W piątek 23 lutego w Kortowie zebrał się Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czterogodzinne obrady poświęcone były m.in. sprawom związanym z wyborem rektora na kadencję 2024-2028. Prof. Jerzy Przyborowski otrzymał niemal jednogłośne poparcie. Kandydaturę prof. Joanny Wojtkiewicz pozytywnie zaopiniowało 11 osób.

Ponieważ obrady odbywały się w przededniu drugiej rocznicy napaści Rosji na Ukrainę, Rektor prof. Jerzy Przyborowski rozpoczął spotkanie od kolejnego apelu o solidarność z naszymi sąsiadami. "Przede wszystkim chciałbym podtrzymywać tę gotowość niesienia wsparcia mentalnego, ale nie tylko. Odnosiłem się do kosztów, jakie wszyscy musimy ponosić w związku z tą całą sytuacją. Ośmieliłem się powiedzieć, że jeżeli nie będziemy chcieli ich ponosić, to te, które przyjdzie nam ponieść, jeśli nie zatrzymamy tego szaleństwa ze strony Putina, będą dużo, dużo większe i wtedy będzie już za późno. Więc apeluję o to, by myśleć nie tylko tym dniem bieżącym, ale też trochę pomyśleć o tym, co ewentualnie w przyszłości nas czeka, jeśli ten konflikt nie zostanie wygrany przez Ukrainę" - mówił Rektor. Senat uczcił też chwilą ciszy ofiary wojny w Ukrainie.

Ważnym puntem lutowego spotkania było zaopiniowanie przez Senat kandydatur prof. Jerzego Przyborowskiego oraz prof. Joanny Wojtkiewicz na stanowisko rektora UWM na kadencję 2024-2028. Przypomnijmy, że wybory odbędą się już 21 marca. Obecny rektor otrzymał poparcie niemal wszystkich głosujących (46 głosów za i jeden wstrzymujący się). Natomiast na naukowczynię z Wydziału Lekarskiego głos na tak oddało 11 osób. Negatywną opinię wyraziły 24 osoby, a 12 wstrzymało się od głosu.

"Mogę tylko podziękować paniom i panom senatorom za tak dobry wynik. Rzeczywiście jest to potwierdzenie tego, że doceniają to moje liderowanie i widzą możliwości, abym mógł prowadzić ten Uniwersytet dalej. Starałem się pokazać swoją wiarygodność jako kandydata na rektora na następną kadencję poprzez właśnie realizację planów, które zostały w moim poprzednim programie wyborczym określone. Widać, że członkowie Senatu uznali tę wiarygodność za właściwą - za co bardzo serdecznie dziękuję" - mówił prof. Przyborowski.

Sporo uwagi w piątek poświęcono także raportowi dotyczącemu przygotowania naukowców z UWM do kolejnej ewaluacji. "Bardzo ciekawą prezentację przedstawił pan rektor Jaroszewski - pokazując nam, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o kryteria, które są brane pod uwagę przy ewaluacji dyscyplin naukowych. Możemy czuć się zadowoleni, ale wiadomo, że proces ewaluacji obejmuje jednostki, w których uprawiane są dyscypliny i wszystkie one starają się o jak najlepszy wynik. Nie możemy czuć się uśpieni dobrymi informacjami. Musimy cały czas trzymać ten wysoki poziom i dziękując wszystkim pracownikom, wszystkim nauczycielom akademickim za to, co do tej pory zrobili, proszę o więcej - o mobilizację, byśmy wykonali te założenia, które przyjęliśmy w strategii rozwoju uczelni."

Z prof. Jerzym Przyborowskim spotkał się Piotr Szauer. I zapytał także o wrażenia z Gali Nauki Polskiej, w której rektor uczestniczył 18 lutego. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

 

Kolejne posiedzenie Senatu UWM zaplanowano na 26 marca.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: