Aktualności
19.02.2024

Prof. Jerzy Wilde z UWM wyróżniony za całokształt dorobku naukowego

Z okazji Dnia Nauki Polskiej w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Za całokształt dorobku wyróżnienie odebrał m.in. prof. Jerzy Wilde z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Profesor Jerzy Wilde z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie otrzymał nagrodę w kategorii najbardziej prestiżowej - za całokształt dorobku naukowego. Takich nagród minister przyznał 15. "Byłem mile zaskoczony wiadomością, że otrzymałem nagrodę ministra. Jeszcze bardziej, kiedy się okazało, że to nagroda za całokształt. Nie otrzymują jej wszyscy wnioskowani. Ich kandydatury podlegają ocenie. Mój kolega z innej uczelni, którego dorobek naukowy bardzo cenię, i który kandydował do nagrody, jednak jej nie dostał. To nie jest więc formalność" mówił Wiadomościom Uniwersyteckim.

A co ze swego dorobku naukowego prof. Wilde ocenia najwyżej? "Trudno to oszacować, ale najważniejsze w moim dorobku są chyba wszystkie działania na rzecz wyhodowania pszczoły opornej na Varroa destructor, pasożyta, który bardzo poważnie zagraża pszczołom na całym świecie. Dużą satysfakcję sprawia mi też moja praca za granicą. Badałem egzotyczne gatunki pszczół w Indiach, Butanie, Nepalu, Tajlandii i Filipinach. Przyniosły one wiele interesujących prac naukowych. Trzeci obszar to współpraca międzynarodowa, którą zainicjowałem 30 lat temu i która trwa do dzisiaj.  Wspólnie z naukowcami z zagranicy prowadzę projekty, których celem jest wyhodowanie pszczoły opornej na Varroa. Wierze, że te wspólne wysiłki kiedyś, mam nadzieję, że nie za długo, przyniosą wreszcie efekt."

Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. "W imieniu kierownictwa ministerstwa dziękuję za cały trud, rozwój polskiej nauki, rozwój uczelni" - mówił rozpoczynając niedzielną Galę Nauki Polskiej Minister Dariusz Wieczorek.

Podczas uroczystości  zwracał uwagę na rolę nauki w rozwoju gospodarczym i wskazywał na konieczność zacieśniania współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. "Mamy wspaniałe kadry, wspaniałych naukowców, świetnie osiągnięcia. Nie wstydźmy się tego, mówmy o tym, bo mamy powody do dumy. Nauka jest potrzebna polskiej gospodarce, jest niezbędna w tworzeniu nowych miejsc pracy. Dziś w zapisach polskich firmy powinny znaleźć się zobowiązywania do przekazywania środków na badania i rozwój. Będziemy kontynuować dialog i wypracowywać wspólne stanowiska ze środowiskiem nauki, aby jak najlepiej spełnić jego oczekiwania. Dziś zaczyna się nowa era dla polskiej nauki. Chciałabym, żeby kadencja tego rządu została w pamięci jako najlepsza dla rozwoju polskiej nauki" - podsumował swoje wystąpienie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 101 wniosków o przyznanie nagród. Spośród nich 95 zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Wnioski oceniał Zespół doradczy składający się z reprezentantów środowiska akademickiego z poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki. Minister nauki przyznał 59 nagród, w tym 50 indywidualnych i 9 zespołowych.

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

W tej kategorii nagrody otrzymali:

    prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska-Medynska z Uniwersytetu Gdańskiego,
    dr hab. Bartłomiej Nita z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
    prof. dr hab. Ewa Bulska z Uniwersytetu Warszawskiego,
    prof. dr hab. Yuriy Zorenko z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
    dr Małgorzata Chojak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński z Politechniki Koszalińskiej,
    prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski z Politechniki Warszawskiej.

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

W tej kategorii nagrody otrzymali:

    prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński z zespołem z Politechniki Warszawskiej,
    prof. dr hab. Monika Brzychczy-Włoch z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
    dr. hab. Jakub Rybka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
    prof. dr hab. inż. Anna Chrobok z Politechniki Śląskiej,
    dr hab. inż. Jacek Białek z Uniwersytetu Łódzkiego,
    prof. dr hab. Grzegorz Sędek z zespołem z Uniwersytetu SWPS,
    dr hab. inż. arch. Agata Gawlak z Politechniki Poznańskiej,
    dr hab. inż. Mirosława Teleszko i dr Adam Zając z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

W tej kategorii nagrody otrzymali:

    dr Katarzyna Beata Olejko z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
    dr hab. Karol Bartkiewicz i dr Andrzej Wójtowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
    dr inż. Marzena Jasiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

W tej kategorii nagrody otrzymali:

    dr hab. n. med. Waldemar Brola z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
    prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
    dr hab. inż. Marek Macko z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
    prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska z zespołem z Politechniki Warszawskiej,
    prof. dr hab. Małgorzata Barańska z zespołem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
    prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka z Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN,
    dr hab. Wojciech Pokrzywa z zespołem z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,
    dr hab. Marta Julia Fiołka z zespołem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. dr hab. inż. Marcin Woźniak z Politechniki Śląskiej,
    prof. dr hab. Szymon Cyfert z zespołem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
    prof. dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec z Uniwersytetu Gdańskiego,
    dr inż. Julia Radwan-Pragłowska z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
    prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego,
    dr hab. inż. Sylwester Samborski z zespołem z Politechniki Lubelskiej,
    prof. dr hab. Agnieszka Ewa Waśkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
    dr hab. Cina Foroutan-Nejad z Instytutu Chemii Organicznej PAN,
    dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn z Politechniki Wrocławskiej,
    prof. dr hab. Piotr J. Chmielewski z Uniwersytetu Wrocławskiego,
    prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski z zespołem z Politechniki Poznańskiej,
    prof. dr hab. inż. Grzegorz Dudek z Politechniki Częstochowskiej,
    prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    dr hab. inż. Krystian Marszałek z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB,
    dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
    dr inż. Mohammad Malikan z Politechniki Gdańskiej,
    dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur z Politechniki Białostockiej,
    prof. dr hab. Krzysztof Woźniak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Za całokształt dorobku

W tej kategorii nagrody otrzymali:

    prof. dr hab. Janusz Czekaj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
    prof. dr hab. inż. Andrzej Jan Kos z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
    prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
    prof. dr hab. inż. Adam Hamrol z Politechniki Poznańskiej,
    prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz z Politechniki Śląskiej,
    prof. dr. hab. inż. Zbigniew Jaroszewicz z Instytutu Łączności – PIB,
    prof. dr hab. Bogdan Stefan Wojciszke z Uniwersytetu SWPS,
    prof. dr hab. Józef Eugeniusz Sienkiewicz z Politechniki Gdańskiej,
    prof. dr hab. Maria Bryszewska z Uniwersytetu Łódzkiego,
    prof. dr. hab. Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
    prof. dr hab. Adam Maj z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN,
    prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
    prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
    prof. dr hab. inż. Jerzy Wilde z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
    prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła z Politechniki Częstochowskiej.


Ustanowiony w 2020 roku Dzień Nauki Polskiej jest okazją do upamiętnienia osiągnięć najwybitniejszych polskich uczonych, którzy na stałe wpisali się w historię nauki, dokonując przełomowych odkryć w różnych dziedzinach. To również wyraz uznania dla współczesnych polskich badaczy, a także inspiracja do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacniania zainteresowania nauką i jej popularyzowania w społeczeństwie.

Dzień Nauki Polskiej jest też okazją do uhonorowania osób wybitnie zaangażowanych w działalność naukową i akademicką Nagrodami Ministra Nauki.

 

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / uwm.edu.pl

Przyjaciele - stań się jednym z nich: