Aktualności
09.02.2024

Wybory Rektora UWM na lata 2024-2028

Uczelniana Komisja Wyborcza poinformowała, że o stanowisko Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2024-2028 ubiegać będą się: prof. Jerzy Przyborowski i prof. Joanna Wojtkiewicz. Obecny Rektor UWM został zgłoszony zarówno przez Radę Uczelni, jak i członków Senatu.

 

W obwieszczeniu Uczelnianej Komisji Wyborczej (datowanym na 5 lutego 2024 roku) czytamy, że zgłoszone osoby "spełniają wymogi ustawowe i statutowe do objęcia funkcji Rektora UWM oraz złożyły wymagane przepisami prawa oświadczenia." UKW stwierdziła także, że posiadają one bierne prawa wyborcze.

Przypomnijmy, że zgodnie z ordynacją wyborczą kandydatów na stanowisko Rektora wskazuje: Rada Uczelni lub co najmniej 15 członków Senatu (przy czym każdy z członków Senatu może zgłosić wyłącznie jednego kandydata). Liczba kandydatów wskazanych przez Radę Uczelni nie może być mniejsza niż dwóch.

31 stycznia Rada Uczelni zaproponowała kandydatury: prof. Jerzego Przyborowskiego oraz prof. Joanny Wojtkiewicz. Obecny Rektor UWM został zgłoszony również przez grupę 25 członków Senatu. 23 lutego Senat UWM zaopiniuje jeszcze obie kandydatury.

Dodajmy, że do 15 lutego na uczelni trwają wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów. "Kolegium Elektorów składa się z członków Senatu (49 osób), nauczycieli akademickich wybieranych przez wydziały (30 osób - 15 samodzielnych pracowników naukowych i 15 niebędących samodzielnymi pracownikami naukowymi), dwóch osób powołanych przez związki zawodowe, dwóch osób powołanych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz - jak ustaliła UKW - do Uczelnianego Kolegium Elektorów dołączona zostanie jeszcze grupa 9 studentów" - przypomina dr hab. Marcin Dąbrowski, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Z drem hab. Marcinem Dąbrowskim rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!

I tura wyborów Rektora UWM na kadencję 2024-2028 zaplanowana jest na 21 marca. Wcześniej (w dniach 7-15 marca) kandydaci będą mieli okazję, by zaprezentować swój program. Kalendarz wyborczy i więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie uczelni.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: