Aktualności
09.02.2024

Rekrutacja śródroczna na UWM - Wybierz Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Zootechnika to od lat jeden z najwyżej ocenianych kierunków kształcenia znajdujących się w ofercie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W trwającej do 13 lutego rekrutacji śródrocznej Wydział Bioinżynierii Zwierząt zaprasza na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia w czterech zakresach. O ich sprcyfice opowiedziała nam Prodziekan ds. kształcenia - prof. Magdalena Koziorowska-Gilun.

Z prof. Magdaleną Koziorowską-Gilun spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Rekrutacja śródroczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie trwa od 29 stycznia do 13 lutego. Absolwenci studiów inżynierskich pierwszego stopnia, którzy chcą kontynuować kształcenie w Kortowie muszą zarejestrować się w systemie IRK. A do wyboru mają 24 kierunki studiów. Oto pełna oferta:

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

    Architektura krajobrazu
    Biotechnologia
    Budownictwo
    Gastronomia – sztuka kulinarna
    Geodezja i Kartografia
    Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
    Gospodarka Przestrzenna
    Informatyka
    Inżynieria środowiska
    Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
    Leśnictwo
    Mechanika i budowa maszyn
    Mechatronika
    Ochrona środowiska
    Odnawialne źródła energii
    Rolnictwo
    Technologia żywności i żywienie człowieka
    Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
    Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

    Budownictwo
    Informatyka
    Mechanika i budowa maszyn
    Rolnictwo
    Zootechnika

Więcej informacji znajdziecie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: