Aktualności
09.02.2024

Rekrutacja śródroczna na UWM - Wybierz Wydział Rolnictwa i Leśnictwa!

Najbogatszą ofertę dla kandydatów biorących udział w rekrutacji śródrocznej ma Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obejmuje ona aż pięć kierunków studiów. To: architektura krajobrazu, leśnictwo, ochrona środowiska, odnawialne źródła energi oraz rolnictwo. W studiu Radia UWM FM gościliśmy Prodziekan ds. kształcenia - dr inż. Agnieszkę Bęś.

Z dr inż. Agnieszką Bęś spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Rekrutacja śródroczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie trwa od 29 stycznia do 13 lutego. Absolwenci studiów inżynierskich pierwszego stopnia, którzy chcą kontynuować kształcenie w Kortowie muszą zarejestrować się w systemie IRK. A do wyboru mają 24 kierunki studiów. Oto pełna oferta:

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

    Architektura krajobrazu
    Biotechnologia
    Budownictwo
    Gastronomia – sztuka kulinarna
    Geodezja i Kartografia
    Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
    Gospodarka Przestrzenna
    Informatyka
    Inżynieria środowiska
    Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
    Leśnictwo
    Mechanika i budowa maszyn
    Mechatronika
    Ochrona środowiska
    Odnawialne źródła energii
    Rolnictwo
    Technologia żywności i żywienie człowieka
    Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
    Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

    Budownictwo
    Informatyka
    Mechanika i budowa maszyn
    Rolnictwo
    Zootechnika

Więcej informacji znajdziecie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: