Aktualności
31.10.2023

Aleksandra Cichowska przewodniczącą Rady Samorządu Doktorantów UWM

Aleksandra Cichowska będzie przez kolejny rok kierowała pracą Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na stanowisku przewodniczącej zastąpiła Bartosza Naumowicza. A w naszym studiu opowiedziała o swojej dotychczasowej działalności na uczelni oraz planach na najbliższe miesiące.

 

Aleksandra Cichowska jest absolwentką studiów inżynierskich na kierunku zootechnika (Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM) oraz magisterskich na kierunku biotechnologia (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM). Od 2017 do 2023 roku była przewodniczącą Naukowego Koła Biochemii i Biotechnologii Zwierząt. W ramach pracy doktorskiej wykonuje obecnie analizy mające na celu poszukiwanie białkowych markerów jakości nasienia najądrzowego psa. Badania te prowadzi w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt. Do jej zainteresowań naukowych należą: biotechnologia w rozrodzie zwierząt, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków kotowatych i pielęgnacja koni sportowych.

A jakie pomysły ma na fukcjonowanie Rady Samorządu Doktorantów UWM? Dlaczego zdecydowała się podjąć roli przewodniczącej? Z Aleksandrą Cichowską spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

A to pełen skład prezydium Rady Samorządu Doktorantów na rok akademicki 2023/2024:

Przewodnicząca: mgr inż. Aleksandra Cichowska (Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie)
I Wiceprzewodnicząca: mgr inż. Weronika Zduńczyk (Wydział Nauki o Żywności UWM Olsztyn)
II Wiceprzewodniczący: mgr Daniel Zero (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie)
Sekretarz: mgr inż. Paweł Dudziec (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie)
Skarbnik: mgr inż. Szymon Andrzejewski (Wydział Nauki o Żywności UWM Olsztyn)
Rzecznik Prasowy: mgr Sabina Sokołowska (Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie)

Przyjaciele - stań się jednym z nich: