Aktualności
28.09.2023

Kobiety na Uniwersytecie - równość czy dyskryminacja?

Przed rokiem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie opracowany został Plan Równości Płci na lata 2022-2024. Jednym z elementów jego realizacji było przeprowadzenie pogłębionych badań jakościowych dotyczących sytuacji kobiet pracujących na uczelni. Tak powstał opublikowany właśnie raport "Kobiety na Uniwersytecie - równość czy dyskryminacja?". Jego autorami są: specjalistka ds. równouprawnienia prof. Katarzyna Ćwirynkało oraz Rzecznik ds. Równości Szans UWM Mateusz Dampc.

 

W badaniu udział wzięło 26 osób. To przedstawicielki i przedstawiciele trzech wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Prawa i Administracji - zajmujący różne stanowiska. Chęć uczestnictwa w wywiadach zgłaszali samodzielnie.

"Raport jest kontynuacją działań, które zostały podjęte wraz ze stworzeniem Planu Równości Płci. Przeprowadzenie badań jakościowych leżało w naszych leżało w naszych kompetencjach. Także przystąpiliśmy do tego zadania w grudniu 2022 roku" - tłumaczy prof. Katarzyna Ćwirynkało, specjalistka ds. równouprawnienia na UWM. "Celem raportu było przedstawienie sytuacji kobiet na uczelni, problemów, które dotyczą ich funkcjonowania na uniwersytecie (głównie jako nauczycieli akademickich, ale też wogóle pracownic uniwersyteckich). Rozmawialiśmy też o tym, czym jest równość dla naszych rozmówców. Mówili oni m.in. o proporcji mężczyzn i kobiet w różnych jednostkach. Zwracali też uwagę, że mniej kobiet pracuje na wyższych stanowiskach - kierowniczych i na stanowiskach profesorów. I to rzeczywiście jest naszą bolączką. Mówiono tez o szansach na rozwój, gdzie można mówić o pewnego rodzaju dyskryminacji pośredniej."

Jakie jeszcze wnioski płyną z raportu? "Szczególną uwagę zwróciliśmy na łączenie życia rodzinnego z życiem zawodowym oraz na wyjazdy na różnego rodzaju staże zagraniczne. I okazało się, że w przypadku np. mam taki wyjazd - zwłaszcza, gdy dziecko jest dosyć małe - jest bardzo często niemożliwy. A to utrudnia awans zawodowy i możliwości rozwoju kariery naukowej" - dodaje Mateusz Dampc, Rzecznik ds. Równości Szans UWM.

Czy raport odpowiada na tytułowe pytanie: równość czy dyskryminacja? "Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Padały przykłady różnych sytuacji, które pokazywały, że ta równość jest zachowana i respektowana. Ale były też pewne sytuacje, które pokazywały, że niekoniecznie te przepisy i procedury są przestrzegane bądź są nieco wadliwie skonstruowane."

Z prof. Katarzyną Ćwirynkało i Mateuszem Dampcem spotkali się Daria Bruszewska-Przytuła i Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

 

A z treścią raportu "Kobiety na Uniwersytecie - równość czy dyskryminacja?" można zapoznać się na stronie uczelni.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: