Aktualności
25.04.2023

Wręczono Stypendia Naukowe Marszałka Województwa

Weronika Radziulewicz - studentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie - otrzymała w tym roku Stypendium Naukowe im. Marka Baumana. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin wręczył 24 kwietnia także swoje stypendia za osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Foto: Marcin Kierul

Finansowe wsparcie przyznawane jest studentom będącym mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskim za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Stypendium im. Marka Baumana w wysokości 10 tysięcy złotych można otrzymać za osiągnięcia w dziedzinach nauk społecznych, ekonomii i finansów. Na wsparcie materialne może liczyć tylko jedna osoba na rok.

Tegoroczną laureatką Stypendium Naukowego im. Marka Baumana została Weronika Radziulewicz - studentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku ekonomia menedżerska i doradztwo biznesowe a także absolwentka zarządzania. Pełni także funkcję społeczną - jest sołtyską we wsi Szymonka w gminie Ryn. Stypendium przyznano za wybitne wyniki, a także wyróżniającą aktywność naukową.

"Stypendium otrzymałam za wyniki w nauce. Przyczyniła się do tego na pewno moja wysoka średnia ocen. Miał na to wpływ też udział w konferencjach, konkursach i uzyskane certyfikaty" - mówiła naszemu reporterowi. "Chciałabym podziekować Pani Dziekan naszego wydziału, bo to wszystko zaczęło się od niej. Gdyby mnie nie zachęciła, pewnie nie złożyłabym wniosku o stypendium."

Marek Bauman (zmarły na początku 2019 roku) był skarbnikiem województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2019. Jego najwyższe kwalifikacje, kompetencje i biegłość w przepisach prawa finansowego wywarły historyczny wpływ na sprawne funkcjonowanie samorządu województwa i rozwój społeczno-gospodarczy regionu.W 2008 roku został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyznawaną za dokonania  wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz przynoszące wymierne korzyści mieszkańcom Warmii, Mazur i Powiśla. Z kolei „Stypendia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych i przyrodnicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk inżynieryjno-technicznych oraz sztuki.

24 kwietnia poznaliśmy także stypendystów Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W tym gronie znalazło się 23 studentów i absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Aleksandra Purkiewicz, Joanna Browarek, Aleksandra Buźniak, Julia Pucer, Jolanta Remiszewska, Sandra Omieczyńska, Patryk Laskowski, Julia Alicja Lewandowska, Bartosz Kędziora, Michał Konieczny, Laura Trelewicz, Jakub Jasiak, Róża Ilek, Milena Witkowska, Adrian Borkowski, Przemysław Białoskórski, Agnieszka Michalska, Klaudia Wiaterek, Aleksandra Rzymska,  Katarzyna Złotkowska,  Nikodem Choszcz, Bartłomiej Madej, Marcelina Wiśniewska.

"Jestem niezwykle dumny z tego, że stypendium im. Baumana i 23 stypendia naukowe przyznawane przez Pana Marszałka trafiły do przedstawicieli naszej uczelni. To świadczy o tym, że nasi studenci dostają doskonałe wykształcenie i możliwości rozwoju. Bo te stypendia to nie tylko efekt ocen, które uzyskują w indeksach, ale przede wszystkim dodatkowej działalności, która jest widoczna na zewnątrz. Jestem dumny i gratuluję wszyskim nagrodzonym" - mówi Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski.

Nasz reporter Paweł Obrycki rozmawiał także z trójką studentów i absolwentów UWM, którzy otrzymali w tym roku stypendia Marszałka Wójewództwa Warmińsko-Mazurskiego - Joanną Browarek, Aleksandrą Purkiewicz i Bartłomiejem Madejem. Posłuchajcie!

Dodajmy, że w tym roku o stypendia ubiegało się prawie 200 osób. Przyznano je w sumie 25 studentom i absolwentom (w tym 23 reprezentującym Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).

Przyjaciele - stań się jednym z nich: