Aktualności
05.04.2023

Naukowcy z UWM realizują międzynarodowy projekt InnoMeatEdu

Pod koniec marca na Uniwersytecie w León w Hiszpanii odbyło się pierwsze spotkanie zespołu realizującego europejski projekt InnoMeatEdu. Od września 2022 roku uczestniczy w nim m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Szczegóły zdradziła nam prof. Monika Modzelewska-Kapituła.

Naukowcy postawili sobie za cel opracowanie innowacyjnych, cyfrowych materiałów szkoleniowych dla studentów, profesorów i profesjonalistów sektora mięsnego. Na naszej uczelni pracują nad tym: prof. Monika Modzelewska-Kapituła, dr inż. Katarzyna Tkacz oraz mgr inż. Weronika Zduńczy z Katedry Technologii i Chemii Mięsa na Wydziale Nauki o Żywności.

Pełna nazwa projektu InnoMeatEdu to: "Innowacyjne narzędzia cyfrowe stosowane w szkolnictwie wyższym w zakresie nauki o zrównoważonej produkcji mięsa: połączenie przemysłu ze środowiskiem akademickim". Jest on realizowany w ramach Współpracy Partnerstwa Erasmus +. Oprócz UWM w Olsztynie oraz Uniwersytetu w León w Hiszpanii biorą w nim udział następujący partnerzy: Uniwersytet w Tesalii (Grecja), Uniwersytet w Parmie (Włochy), Instytut Politechniczny w Bragançy (Portugalia), Centrum Technologii Mięsa w Ourense (Hiszpania) oraz 4Obs, firma konsultingowa z Grecji. Przedstawicielami świata biznesu są natomiast 34 firmy reprezentujące branżę mięsną, w tym trzy polskie: Animex Foods, GoodValley, Mielewczyk oraz „Gospodarka Mięsna” jako przedstawiciel prasy branżowej.

"Celem projektu jest stworzenie materiałów edukacyjnych, z których będą mogli korzystać nauczyciele związani z technologią mięsa w edukacji studentów, którzy później podejmują pracę w przemyśle mięsnym. Innowacyjne jest to, że materiały te będą odpowiedzią na potrzeby branży mięsnej w zakresie wiedzy i umiejętności absolwentów" - wyjaśnia prof. Monika Modzelewska-Kapituła.

Naukowcy z Olsztyna wrócili właśnie z pierwszego roboczego spotkania partnerów tworzących projekt, które odbyło się w León. "Omówiliśmy wyniki ankiet, nad którymi pracowaliśmy od momentu rozpoczęcia projektu. Było to nasze pierwsze spotkanie na żywo, dzięki czemu mogliśmy się lepiej poznać i nawiązać bliższe relacje. Ponadto wyznaczyliśmy sobie kolejne działania."

Z prof. Moniką Modzelewską-Kapitułą spotkała się Marta Wiśniewska. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

 

Stworzone w projekcie treści edukacyjne zostaną poddane cyfryzacji i opublikowane w formie Masowych Otwartych Kursów Online – MOOC na platformie interaktywnej. Co więcej, będą one dostępne w językach wszystkich partnerów, czyli po polsku, grecku, hiszpańsku i portugalsku. Prof. Monika Modzelewska-Kapituła podkreśla, że projekt dotyka najbardziej aktualnych i potrzebnych tematów w nauce, o których wciąż za mało się mówi. "Do tych tematów należą m.in. zrównoważona produkcja mięsa oraz innowacje w produkcji przetworów mięsnych. Często te tematy są pomijane, szczególnie na uczelniach, które nie prowadzą specjalności mięsnej na wydziałach związanych z technologią żywności. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest jedynym w Polsce, który w ofercie kształcenia na Wydziale Nauki o Żywności ma specjalność technologia mięsa. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani merytorycznie do pracy w zakładach mięsnych i są nie tylko poszukiwani na rynku pracy, ale także doceniani przez pracodawców. Możemy więc być naprawdę z tego dumni."

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2022 roku i będzie realizowany przez trzy lata.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: