Aktualności
08.03.2023

UWM na VIII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach

W dniach 6-7 marca w Mikołajkach odbył się VIII Europejski Kongres Samorządów. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W panelach dyskusyjnych udział wzięli m.in.: Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski oraz Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych - prof. Mariola Grzybowska-Brzezińska.

 

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. "Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu" - przekonują organizatorzy wydarzenia.

"Program tego kongresu był bardzo bogaty. Poruszane były różne pilne sprawy, które dotyczą samorządu i funkcjonowania społeczności lokalnej" - podkreślał obecny w Mikołajkach Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prof. Jerzy Przyborowski wziął udział w panelu dyskusyjnym "Jak wykorzystać potencjał szkół wyższych do rozwoju regionów?". Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości współpracy władz lokalnych ze szkołami wyższymi, a także pomysłów dotyczących tego, jak zatrzymać retencję absolwentów do innych regionów. "Miałem przyjemność dyskutowania z rektorami uczelni z Finlandii, Azerbejdżanu, Albanii i Gruzji. Rozmawialiśmy o tym, co daje regionowi obecność wyższych uczelni. Ich rola jest oczywiście różna i zależna od tego, o jakich uczelniach mówimy - publicznych czy niepublicznych."

A Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odgrywa wielką rolę w rozwoju naszego regionu. "Obok kształcenia kadr dla przyszłości regionu, również prowadzimy badania naukowe, komercjalizujemy ich wyniki, a więc wprowadzamy różnego rodzaju innowacje. Czyli można powiedzieć, że UWM jest takim motorem napędowym - biorąc pod uwagę innowacyjność, przedsiębiorczość itd. To są dwa podstawowe zadania, jakie mamy do spełnienia w obrębie misji Uniwersytetu. Ale jest jeszcze misja związana z wzbogacaniem kultury narodowej, z uwzględnieniem naszego regionu" - tłumaczy prof. Przyborowski. "Można jeszcze mówić o tym, że Uniwersytet - jako platforma związana z ideą universitas - dba także o to, aby kształtować społeczeństwo obywatelskie, stać na straży wartości uniwersalnych."

Z prof. Jerzym Przyborowskim rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!

Uczestnicy tego panelu zostali również poproszeni o wybranie jednego, najważniejszego działania dotyczącego współpracy uczelni z regionem i samorządami. "Pozwoliłem sobie wskazać, że chciałbym, abyśmy razem przygotowywali strategię rozwoju - i regionu, i uniwerstytetu. Wykorzystywali do tego potencjał UWM i naszych uczonych, którzy mają kontakty zagraniczne. Wspólnie powinniśmy także monitorować realizację tej strategii i wyciągać wnioski na przyszłość. W swojej wypowiedzi podkreślałem także, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest uczelnią z aspiracjami światowymi, ale nie wstydzimy się tego, że jesteśmy uniwersytetem regionalnym - bo temu regionowi chcemy służyć!".

Foto: forum-ekonomiczne.pl

Podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach dyskutowano także o wykorzystaniu dorobku i postaci Mikołaja Kopernika w promocji Warmii i Mazur. "Warto podkreślać, że Kopernik wprawdzie urodził się w Toruniu i mieszkał tam osiemnaście lat, ale to z Olsztynem i regionem związał całe swe dorosłe życie. To był jego świadomy wybór" - mówiła uczestnicząca w panelu prof. Mariola Grzybowska-Brzezińska, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. "Często rywalizujemy na różnych polach w miastach i miasteczkach Warmii i Mazur. Pora, żeby postać Kopernika nas połączyła. Ważne, żebyśmy wspólnie wykorzystali postać słynnego rodaka dla dobra całego regionu" - dodała. 

W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UWM w Olsztynie. A galę zamykającą kongres uświetnił występ Orkiestry Akademickiej oraz Studia Wokalnego UWM.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: