Aktualności
23.01.2023

W Kortowie o rynku pracy dla leśnika

"Rynek pracy dla leśnika" - to hasło konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 20-21 stycznia przez Koło Naukowe Leśników z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studenci mogli spotkać się w Kortowie ze swoimi przyszłymi pracodawcami i poznać możliwości rozwoju kariery zawodowej.

 

Konferencja - zorganizowana przez studentów dla studentów - była świetną okazją do rozmowy o ich przyszłości. "Z pracą jest dosyć duży problem. Dlatego na tę konferencję zostały zaproszone firmy z otoczenia społeczno-gospodarczego. Dyskutują i wskazują ścieżki kariery i rozwoju absolwentów. To niezwykle ważne, aby studenci mieli świadomość, jakie działania podjąć, aby po skończeniu studiów dostać dobrze płatną pracę" - mówił prof. Jacek Olszewski, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie.

Kierunek leśnictwo znajduje się w ofercie kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego od 2011 roku. "Jest to kierunek stosunkowo młody na naszym wydziale. Ale jego charakterystyka wymaga ciągłego szkolenia, dokształcania i uczenia się. Dlatego cały czas się rozwijamy i pracujemy, żeby to kształcenie było pełniejsze i żeby studenci mieli kontakt z otoczeniem społeczno-gosparczym. Biorą udział w szkoleniach, w wyniku których otrzymują certyfikaty i umiejętności, które przydają się na rynku pracy."

W programie konferencji znalazło się kilkanaście paneli eksperckich. A przysłuchiwali się im studenci z kilku polskich uczelni, m.in. z Olsztyna, Białegostoku, Warszawy, Łodzi, Krakowa, Lublina i Poznania.

"Pracę po naszych studiach znaleźć można nie tylko w Lasach Państwowych. Tych ścieżek jest bardzo dużo. Wiele osób zatrudnia ten sektor okołoleśny. Więc po prostu chcieliśmy, żeby studenci wiedzieli, jakie są możliwe ścieżki kariery po ukończeniu studiów na kierunku leśnictwo" - tłumaczyła Weronika Szypczyńska z Koła Naiukowego Leśników.

Gośćmi konferencji byli m.in. podróżnik, przyrodnik i youtuber Piotr Horzela, prezes Polskiego Związku Pracodawców Leśnych Wojciech Wójtowicz oraz przedstawicieli Lasów Państwowych, kilku edukatorów i prywatnych przedsiębiorców. Wszyscy zaproszenie przyjęli z ogromną radością i entuzjazmem. I mieli wiele wskazówek dla studentów.

O możliwościach rozwoju dla absolwentów studiów leśniczych rozmawialiśmy z Urszulą Zubert-Berezą - redaktor naczelną czasopisma "Las Polski". Posłuchajcie!

Swoje stanowiska w Bibliotece UWM przygotowali także studenci z czterech kół naukowych - m.in. Koła Naukowego Entomologów "Pasikonik".

Relację przygotował Piotr Szauer.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: