Aktualności
03.03.2018

Dzień Kobiet i... Mężczyzn z Radiem UWM FM!

Z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn zapraszamy do udziału w konkursie. 8 i 9 marca na antenie Radia UWM FM będziemy uszczęśliwiać panie i panów, którzy zdecydują się wziąć udział w naszej zabawie. Na czym polega i co można wygrać? Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem!

UWAGA! KONKURS Z OKAZJI DNIA MĘŻCZYZN WYDŁUŻONY! NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 8 MARCA DO 23:59.

Regulamin Konkursu z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzn w Radiu UWM FM

§1  Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Radio UWM FM.

§2.  Sponsorami konkursu są:
1.    Cybermachina Olsztyn
2.    Salony Fryzjerskie Jean Louis David
3.    MEZZE
4.    prezentmarzeń.com
5.    Tapasta

§3  Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Radia UWM FM.

§4  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§5  Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz na opublikowanie imienia (ewentualnie nazwiska) w trakcie programu radiowego.

§6  Każdy z 8 laureatów Konkursu z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzn zostanie wyłoniony w jednym z 8 konkursów przeprowadzonych na antenie Radia UWM FM w dniach 8-9.03.2018 roku.
W dniach 8-9.03.2018 roku w audycji RADIO RANO wyłonionych zostanie po 2 laureatów, natomiast w audycji UWM FM PO POŁUDNIU wyłonionych zostanie również po 2 laureatów.

§7  Wartość każdego z 8 zestawów nagród konkursowych nie przekracza kwoty 760 zł stanowiącej kwotę wolną od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

§8  Wszystkie pojedyncze konkursy są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§9  Możliwość wygrania nagrody mają wyłącznie te osoby, które do godziny 23:59 dnia 7.03.2018 roku wysłały maila na adres konkurs@uwmfm.pl , w którym podały swoje lub bliskiej mu osoby dane w postaci imienia i numeru telefonu oraz uzasadnianie dlaczego to właśnie wskazaną w e-mailu osobę powinniśmy zaprosić do udziału w zabawie z okazji Dnia Kobiet albo Dnia Mężczyzn.

§10  Osiem osób, które prześle najciekawsze uzasadnienia zostanie wyłonione do jednego z 8 głównych konkursów, przy czym dodatkowo zostanie wyłoniona również tzw. „lista rezerwowa” składająca się z 8 dodatkowych uczestników, która wykorzystana zostanie tylko w przypadku konieczności realizacji konkursu dodatkowego.

§11  Rozstrzygniecie pojedynczego głównego konkursu odbywa się na żywo na antenie Radia UWM FM. Prezenter prowadzący audycję rozstrzygnie pojedynczy konkurs poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer dobrowolnie wskazany w wiadomości e-mail przez wyłonionego uczestnika konkursu głównego. Jeśli osoba wskazana przez uczestnika konkursu w trakcie trwania konkursu na żywo na antenie Radia UWM FM stwierdzi, iż chce otrzymać prezent, wówczas otrzymuje ona jeden z 8 zestawów nagród, a tym samym staje się laureatem konkursu, przy czym każda z nagród zostaje wyszczególniona na początku trwania każdego z pojedynczych konkursów. W przypadku, gdy osoba wskazana przez uczestnika konkursu nie wyrazi chęci otrzymania prezentu, wówczas uczestnik, który ją wskazał (ewentualnie osoba przez niego wskazana ) nie otrzymuje żadnej nagrody, tym samym nie zostaje laureatem konkursu.

§12  W przypadku niewyłonienia laureata w konkursie głównym w konkretnej audycji organizowany jest konkurs dodatkowy, który ma na celu wyłonienie laureata. W każdej z dwóch audycji konkurs dodatkowy może odbyć się tylko raz dla każdego z 8 zestawów nagród osobno.

§13  W sytuacji gdy osoba wskazana przez uczestnika konkursu po trzech następujących bezzwłocznie po sobie próbach wykonania połączenia telefonicznego nie odbierze połączenia bądź w trakcie rozmowy telefonicznej nie wyrazi chęci kontynuowania rozmowy, wówczas prezenter realizuje konkurs dodatkowy.

§14  Laureat konkursu nie może przenieść swego prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.

§15  Nagrody przyznane laureatom w każdym z 8 konkursów nie podlegają wymianie, zamianie lub spieniężeniu.

§16  Organizator konkursu oraz sponsorzy nagród nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane użyciem przedmiotów lub spożyciem produktów będących przedmiotem nagrody.

§17  Termin odbioru nagrody w postaci zestawu prezentowego PrezentMarzeń – Dla Niej oraz zestawu prezentowego PrezentMarzeń – Dla Niego od prezentmarzeń.com, biegnie od 10.03.2018 roku a upływa z dniem 31.03.2018 roku, przy czym laureat nagrodę odbiera w lokalu znajdującym się przy ul. Tuwima 26 w Olsztynie (realizacja nagrody musi nastąpić zgodnie z instrukcją wskazaną przez sponsora).
Zaproszenia do Salonów Fryzjerskich Jean Louis David laureat musi zrealizować w miejscu i terminie wskazanym przez sponsora na zaproszeniu, które musi on odebrać w siedzibie Radia UWM w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursów (tj. termin odbioru upływa z dniem 23.03.2018 roku).

Laureat konkursu, który wygrał zaproszenie o wartości 50 zł do restauracji MEZZE albo restauracji TAPASTA albo Cybermachina Olsztyn nagrodę może zrealizować w w/w lokalach w dniach 12-31.03.2018r.

Po upływie wyżej wskazanych terminów laureat traci prawo do odbioru nagrody. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu odbioru nagrody.

§18  Nagrodę laureat odbiera osobiście. W momencie odbioru należy posiadać przy sobie dowód tożsamości.

§19  W wyjątkowych przypadkach (tj. choroba laureata) nagrodę może odebrać inny wskazany przez laureata członek rodziny lub znajomy okazując przy tym upoważnienie laureata.

§20  Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

§21  Laureat każdego z konkursów przez 7 dni od wygranej nie może brać udziału w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez Radio UWM FM.

§22  Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie wszystkich podanych przez nich danych osobowych przez Radio w celach promocyjno - marketingowych oraz statystycznych związanych z prowadzoną przez Radio działalnością.

§23  Uczestnicy konkursu akceptując warunki Regulaminu przyjmują do wiadomości, iż zostali poinformowani o dobrowolności podania wszystkich danych zarówno swoich jak i osób, wskazanych przez nich w wysłanej wiadomości e-mail na adres konkurs@uwmfm.pl .

§24  Radio otrzymuje prawo do publikacji listy zwycięzców poszczególnych konkursów w programie lub na własnych stronach internetowych.

§25  Radio ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w razie nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów organizatora konkursu lub jego partnerów.

§26  Radio UWM FM zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursów.
Przyjaciele - stań się jednym z nich: