Aktualności
08.03.2019

Ucieczka z Imadła - odcinek 32.

Spory pomiędzy Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą a Kościołem Katolickim były czymś charakterystycznym dla historii PRL. W sposób szczególny objawiło się to w 1000 rocznicę chrztu Polski. O tych wydarzeniach w audycji Ucieczka z Imadła opowiadali: prof. Witold Gieszczyński oraz prof. Jarosław Rubacha.

Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zapraszamy do wysłuchania audycji!

Ucieczka z Imadła w każdą niedzielę po 11 w Radiu UWM FM. Zaprasza: Radosław Lech.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: