Aktualności
10.09.2021

Marek Łukiewski: Chcielibyśmy poprawić komunikację PZPN z terenem

Marek Łukiewski przez kolejne lata będzie kierował Warmińsko-Mazurskim Związkiem Piłki Nożnej łącząc dotychczasowe obowiązki z nowymi - zastępcy Sekretarza Generalnego PZPN. "Od lat rozwijamy lokalną piłkę i jest to zauważane w Polsce" - mówił w studiu Radia UWM FM.

"Jesteśmy wskazywani jako jeden z lepiej zarządanych i funkcjonujących związków, mimo, że nie na Warmii i Mazurach nie mamy dużej piłki. Ale staramy się rozwijać piłkę nożną, co zostało dostrzeżone i podczas wyborów zaufanie do mojej osoby było na tyle duże, że została mi powierzona funkcja zastępcy Sekretarza Generalnego PZPN. To osoba, która w naszych założeniach będzie odpowiadała za kontakt centrali z terenem. Tego w ostatnich latach trochę brakowało" - tłumaczy Marek Łukiewski.

A czym prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożne i innych delegatów na zjazd wyborczy PZPN ujął jego nowy szef - Cezary Kulesza? "Od początku chciał rozmawiać! Jeździł po Polsce i spotykał się z delegatami - ze związkami i klubami. On tak naprawdę - jako jeden z nielicznych kandydatów na stanowisko prezesa w ostatnich latach - spowodował, że związki wojewódzkie i kluby połączyły się. Piłkę w Polsce mamy jedną i te środowiska udało się prezesowi Kuleszy zjednać."

Z Markiem Łukiewskim spotkał się Wojtek Miśkiewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Jakie będą główne zadania Polskiego Związku Piłki Nożnej w najbliższych latach? "Będzie kładziony bardzo duży nacisk na sprawy szkoleniowe. Otwarcie mówi się o tym, że chcemy doprowadzić do powstania jednego, spójnego systemu szkolenia - dla mniejszych i większych klubów. Tego obecnie brakuje."

Przyjaciele - stań się jednym z nich: