Aktualności
04.07.2022

Centrum Monitoringu Internetowego Dziennikarstwa Obywatelskiego powstanie na UWM

Prawie 300 tysięcy złotych dofinansowania otrzymali z Ministerstwa Edukacji i Nauki badacze z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzięki grantowi przez najbliższe dwa lata będą mogli tworzyć Centrum Monitoringu Internetowego Dziennikarstwa Obywatelskiego.

 

Zespół badawczy tworzy dziesięcioro pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie. Ich pracą kieruje prof. Urszula Doliwa. "To grupa ludzi, którzy pracują nad tym, żeby monitorować, co ciekawego dzieje się w internecie jeżeli chodzi o media obywatelskie na Warmii i Mazurach. Ale myślimy, że może to być przyczynek do szerszych badań na skalę krajową czy międzynarodową" - tłumaczyła na antenie Radia UWM FM. "Będziemy rejestrować różne oddolne inicjatywy, które pojawiają się w internecie. Będziemy prowadzić pogłębione wywiady z twórcami tych projektów."

Centrum Monitoringu Internetowego Dziennikarstwa Obywatelskiego otrzymało dofinansowanie z programu „Nauka dla Społeczeństwa”  Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekt realizowany będzie przez dwa lata. "Ale mamy taką nadzieję, że uda nam się to kontynuoować. Ten monitoring będzie trwał nawet po zakończeniu tego projektu. To będzie bardzo interesująca baza projektów, które są niedofinansowane, małe, ale jednocześnie pełnią bardzo ważną rolę."

Z prof. Urszulą Doliwą spotkał się Piotr Kaźmierczak. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Dziennikarze obywatelscy, którzy chcą porozmawiać o swojej pracy, mogą zgłaszać się do członków zespołu. W internetowym katalogu zostaną umieszczone podstawowe dane na temat poszczególnych mediów obywatelskich (zdjęcie twórcy/twórców, nazwa, adres internetowy, logo, imię i nazwisko osoby, która prowadzi taką działalność, data powstania, forma, tematyka), ale również wskaźnik wysycenia lokalnością danego medium (wyliczony na podstawie kombinacji określonych zmiennych) oraz fragmenty nagranych wywiadów.

Skład zespołu:
dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM
dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM
dr hab. Maria Rółkowska,
dr Marta Cichy,
dr Dominika Myślak,
dr Martyna Siudak,
dr Magdalena Szydłowska,
dr Marta Więckiewicz-Archacka,
dr Magdalena Żmijkowska,
mgr inż. Adam Błaszczok

Przyjaciele - stań się jednym z nich: