Aktualności
04.07.2022

Naukowcy z UWM diagnozowali kondycję społeczną uczniów z Warmii i Mazur

"Mini Festiwal Nauki i Sztuki" - czyli konferencja naukowa "Zachowania patologiczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej" połączona z wystawą prac wyłonionych w ramach konkursu "Paszport Młodego Odkrywcy" - zakończył realizację projektu "Kryminalne zagadki Olsztyna".

 

Dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt "Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę"  realizowany był od 2019 roku. Planowo miał zakończyć się już dwa lata temu. Na przeszkodzie stanęły jednak ograniczenia wynikające z pandemii wirusa SARS-CoV-2.

"Odbiorcą były dzieci z różnych szkół województwa warmińsko-mazurskiego, zwłaszcza z środowisk wiejskich. Poprzez zadania projektowe chcieliśmy zdiagnozować, jak wygląda kondycja społeczna tej młodzieży szkolnej. Byliśmy ukierunkowani na możliwości przeciwdziałania patologiom, dawania uczniom pewnych narzędzi i uzbrojenie ich w wiedzę" - tłumaczy prof. Wiesław Pływaczewski z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. "Mowa była przede wszystkim o zagrożeniu środkami odurzającymi, o zachowaniach przemocowych w szkole, wandaliźmie, wzajemnych relacjach między uczniami, ale też o relacjach rodzinnych."

Z prof. Wiesławem Pływaczewskim spotkała się Aneta Pawelczyk-Piłat. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Konferencja zamykająca projekt odbyła się w poniedziałek 4 lipca w kortowskiej "Starej Kotłowni". Jej uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji prof. Wiesława Pływaczewskiego, prof. Denisa Sołodova, dra Macieja Dudy oraz dr Joanny Narodowskiej.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: