Aktualności
24.05.2022

Za nami VII Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe

"Polska i Ukraina we współczesnej Europie - dialog międzykulturowy – rola mniejszości narodowych – wyzwania i zagrożenia" - to hasło VII Polsko-Ukraińskiego Forum Naukowego zorganizowanego wspólnie przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika.

 

Tegoroczne Forum odbyło się 19 i 20 maja w formie zdalnej. Wszystko przez wybuch wojny na terytorium Ukrainy. "Współpraca mimo wojny trwa. Mieliśmy już sporo rzeczy zarezerwowanych (łącznie z salami). Ale musieliśmy przejść na formułę online. Nie była to łatwa decyzja" - podkreśla prof. Teresa Astramowicz-Leyk z Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. "W tym roku mieliśmy aż sześć paneli a w nich po trzy sekcje. Łącznie w dyskusji udział wzięło ponad 170 osób. Większość to oczywiście przedstawiciele nauki ukraińskiej. W sumie uczestnicy Forum reprezentowali 59 ośrodków naukowych - 8 z Polski i 51 z Ukrainy."

Główne tematy poruszone przez uczestników Forum to m.in.: rola państw Europy Środkowo-Wschodniej w kształtowaniu i realizacji polityki wschodniej Unii Europejskiej, geneza i rozwój stosunków ukraińsko-polskich (kontekst społeczno-polityczny) oraz współpraca w sferze prawnej i społeczno-gospodarczej między Ukrainą i UE. Odbył się także tzw. Okrągły Stół pod hasłem: "Z  przeszłości  w  przyszłość – w  75.  rocznicę Akcji "Wisła".

Z prof. Teresą Astramowicz-Leyk spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

 

Dodajmy, że współorganizująca Forum prof. Yarina Turchyn z Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika 1 czerwca odbierze z rąk JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tytuł Honorowego Profesora UWM.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: