Aktualności
13.05.2022

UWM zacieśnia współpracę z IPN

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisał porozumienie o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Dotyczy ono m.in. podejmowania wspólnych przedsięwzięć badawczych i upowszechniających historię oraz dziedzictwo kulturowe regionu a także dotyczących najnowszej historii Polski.

 

Porozumienie zostało podpisane 13 maja w budynku Rektoratu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski dziękował za inicjatywę drowi hab. Karolowi Sacewiczowi, który od stycznia ponownie kieruje olsztyńską Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej.

"Zrodził się pomysł, żeby bardziej usankcjonować tę współpracę. Obie jednostki mają wiele wspólnego. Mamy też wspólne cele do spełnienia. Dotyczy to współpracy badawczej, naukowej (z wzajemnym udostępnianiem sobie zasobów archiwalnych, bibliotecznych). Myślę, że współpraca zaowocuje również przygotowaniem wspólnych projektów i ich realizacją. Ale zależy nam też na przedsięwzięciach popularyzatorskich z najnowszych dziejów Polski" - mówił prof. Przyborowski.

W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej porozumienie z UWM podpisał dr hab. Piotr Kardela - dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, któremu podlega olsztyńska delegatura.

Podpisując porozumienie Oddział IPN w Białymstoku (oraz podlegająca mu Delegatura IPN w Olsztynie) wspólnie z UWM zobowiązały się do organizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych upowszechniających historię oraz dziedzictwo kulturowe regionu warmińsko-mazurskiego. Umowa zakłada również wspólną organizację konferencji, sympozjów naukowych oraz innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym oraz memoratywnym, takich jak wystawy. Możliwa będzie płynna współpraca na poziomie dostępu do archiwów obu instytucji. Ponadto planowana jest działalność popularyzatorska opierająca się na produkcji audycji historycznych emitowanych w mediach Uniwersytetu, w szczególności w  Radiu UWM FM.

O szczegóły współpracy zapytaliśmy także dra hab. Karola Sacewicza, kierującego olsztyńską delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej.

Relację przygotował Piotr Szauer.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: